En Ucuz Adıyaman Otobüs Bileti Fiyatları - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

En Ucuz Adıyaman Otobüs Bileti Fiyatları

En ucuz Adıyaman otobüs bileti fiyatları ve seferleri bilgilerini gör, tüm firmaları karşılaştır, bütçen için uygun olan bileti online olarak kolayca satın al!

Tarihi : Adıyaman ve çevresinin tarihi çok eski bir geçmişe dayanır. Adı, Cumhuriyet dönemine kadar, “Hısn-Mansur / Mansur Hisarı”ydı. VIII. Yüzyılın ortalarında yaşamış bir Emevi komutanı olan Mansur İbn Cavene kendi adıyla anılan bu kaleyi Bizans’a karşı yaptırmıştı.

Adıyaman, XIX. Yüzyıldan sonra kente halkın verdiği addır. 1071 Malazgirt zaferinden sonra 1084 yılına doğru 1.Sultan Süleyman Şah komutanlarından Buldaçı Bey tarafından fethedilmişti. 1. Haçlı seferinden sonra Haçlılarla Türkler, bölge konusunda aralarında sürekli çatışmışlardır. Sonunda Zengilerden Atabey, Haçlıları buralardan sürüp çıkarmıştır. Zengilerden kısa bir süre sonra Eyyubilere geçmiş, XIII. yüzyılın başlarında Anadolu Selçuklularına bağlanmıştır. Yüzyıl biterken sırasıyla İlhanlIlarla Memlükler yörenin egemeniydiler. 1398’de Yıldırım Bayezid, önce Malatya’yı ardından da Adıyaman’ı almış, fakat baş gösteren Timur tehlikesi karşısında geri vermiştir.

Otobus.org sitemiz üzerinden 1 adet Adıyaman otobüs bileti alarak sizlerde bu eşsiz tarihe tanıklık edebilirsiniz.

1516’da Yavuz Sultan Selim, burasını tümüyle Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katmıştır.

Osmanlı döneminde çevre, Samsad (Samsat) merkez olmak üzere, 5 sancaklı Dulkadir (Maraş) Beylerbeyliğine bağlı bir sancak olmuştur. Tanzimat’tan sonra Hısn-Mansur, Malatya vilayetinin 5 kazasından biriydi.

1954 yılında Malatya ilinin güneyinden 4 kazanın ayrılmasıyla merkezi Adıyaman olmak üzere yeni bir il oluşturulmuştur.

1838 yılında Adıyaman’ı ziyaret eden ünlü Alman generali Moltke (Paşa) ”… harap bir hisarı olan, görkemli fakat kimi kimsesiz bir kent” diye söz eder.

Adıyaman, tarih boyunca birçok egemenlikler görmüş; Hitit, Mitanni, Urartu, Asur, Med ve İranlılarla Büyük İskender ve Kommagene krallarına yurt olmuştur. Arada Arap, Bizans ve Selçuk boyunduruğu altına da girmiştir. Bu nedenle Helenistik, Roma ve Bizans eserleri ile İslam – Türk eserleri; daha gerilere gidildiğinde de ilkçağ dönemi eserlerine bir arada ve sıkça rastlanır.

Coğrafi Konumu

Kuzey kesimi oldukça dağlıktır. Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’- nin Orta Fırat bölümü ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin üzerindedir. Batıda Yukarı Aksu ile doğuda Fırat vadisi arasında uzanır. Kuzeyden Malatya, batıdan Kahramanmaraş, doğudan Diyarbakır, güneyden Urfa ve Gaziantep illeriyle çevrilmiştir. 11 topraklarının yüzölçümü, 7.614 kilometrekaredir.

 Adıyaman otobüs bileti rezervasyon ile erkenden biletinizi alın ve en önemli günlerde biletsiz kalmayın.

Adıyaman, Orta Toroslar’la Güneydoğu Torosları’nın birbirlerinden ayrıldıkları bir alanda yer alır. Güney kesimi, Fırat’ın üzerinde akmakta olduğu geniş bir ovaya bakmaktadır. Ova, düz ve alüvyonlarla kaplıdır. Torosların bulunduğu kuzey kesiminde Ak dağ (2.567 m.), Ulubaba Dağı (2.566 m.), Recep- dağı (2.300 m.) ve Nemrut Dağı (2.200 m.) uzanır. İl merkezinin ortalama yükseltisi, 725 metredir. Bu, giderek bir alçalma gösterir ve güneyindeki ovalık alanda 600 metreye iner.

Türkiye’nin en büyük akarsuyu Fırat, il sınırları içindeki Güneydoğu Toroslar’dan doğup akan çeşitli kollarla beslenir. Tümü de Fırat Havzası içindedir ve Fırat, ilin güney ve doğu sınırlarını oluşturmaktadır. Kolları arasında Kâhta Çayı, Göksu Çayı, Çakal Çayı, Kalburcu Suyu, Taraksu ve Karuç Çayı vardır.

İl sınırlarındaki göllerin en büyüğü, Gölbaşı ilçesinin kuzeybatısındaki Gölbaşı Gölü’dür. Abdulharap Gölü ile Azaplı Gölü de önemli göllerdir.

Mevsimler ve Hava

Sıcaklık, yaz mevsimince 27-31 derece arasıdır. Temmuz ayında bu, 42 dereceyi bulur. Yaz aylarında yağmur hiç yağmaz. Kuraktır. Bölgede sürekli olarak kuzey ve kuzeydoğu rüzgârları esmektedir. Yılın 135 günü güneşli, 145 günü parçalı bulutlu ve 55 günü de kapalı ve yağışlı geçer. Adıyaman otobüs bileti ile yılın her mevsiminde bu ilimizi gezebilirsiniz.

Ekonomi

Adıyaman’da başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ekili alanlar, il topraklarının yüzde 22’sidir. Büyük bölümü tahıla (özellikle buğday) ayrılmıştır. Onu arpa, baklagiller; endüstri bitkilerinden de tütün ve pamuk izler. Dikili alanların yoğun bir bölümü, bağlardır. Hayvancılık nedeniyle bu alanın insanları kurak ve sıcak yaz aylarında göçebelik ederler.

Yeraltı zenginliği bakımından da ileri bir ilimizdir. Bakır ve kromun yanında az oranda petrol t Kâhta-Bozmuş bölgesi) de çıkarılmaktadır. El sanatlarından halıcılık, bakırcılık ve kuyumculuk uzmanlık düzeyindedir.

Ulaşım – Yöresellik

İl, düzgün bir asfaltla Gaziantep ve Malatya’ya (E 391) bağlıdır. İstanbul’a 1233. Ankara’ya 827, İzmir’e 1272, Malatya’ya 183, Adana’ya 580 ve Gaziantep’e de 191 kilometre uzaklıktadır. Adıyaman otobüs bileti aldığınızda bu kilometreleri siz değil biz düşünürüz.

Torosların güney eteklerine düşen yörelerdeki yaylacı topluluklar arasında bugün de yaşatılan görenek ve gelenekler, bölgenin folklor araştırmaları açısından ilginçtir. Halk müziği ve oyunları, genelde Malatya halk müziği ve oyunlarıdır. Çalgıları, davul- zurnadır.

Çiğ köfte, terşik, bazlama, patlıcan kebabı, cevizli çörek, Gerger cacığı ve peynirli helva; Adıyaman’ın yemek folkloru arasında sayılabilir.

Görülecek Yerler

Pirin Mağaraları: Kentin 14 kilometre kuzeyinde ve Pirin köyündedir. Binlerce yıl öncesine aittir ve Taş Dönemi insanlarının çağımıza kalan eserlerindendir. Yakınlardaki Palanlı, Hay- daran, Algara ve Zey köylerinde de bu türden mağaralar vardır.

Haydaran Kabartması: Kente 15 kilometre uzaklıktadır. Ayaklarında yemeni bulunan bir kadınla bir erkeği gösteren kabartmanın en ilginç yanı, aralarında bir ay-yıldız oluşudur.

Nemrut Tepesi: Kâhta ilçesi sınırları içinde ve Nemrut Dağı doruğundadır. M.Ö. 1.yüzyılda Komagenne Kralı 1. Antiochius tarafından yaptırılan bu olağanüstü anıt-tapınak, Nemrut Dağı’nın doruğunda, 50 metre yüksekliğinde yığma taşlardan oluşan bir höyük üzerindedir.

Kral I. Antiochius’un kendisini hem bir tanrı, hem de kral kabul ettiği ve bu nedenle de tapmağı aynı zamanda bir taht odası görevi yaptığı anlaşılmaktadır.

2000 yıldır Nemrut Tepesi’ndeki tapınağın bekçiliğini yapmakta olan ve sanat değeri bugün saygıyla karşılanan 4,5 metre boyundaki heykellerin sıralanması durumunda tapınağın güney platformunda “Güneş Tanrısı”: arkasında, başında üzüm, elma ve armut gibi meyveler taşıyan Kommagene’nin “Bereket Tanrıçası”; ondan sonra da “Gök Gürleme Tanrısı” ve “Tanrıların Tanrısı Zeus” olanca görkemiyle durmaktadır

Cendere Köprüsü: Kâhta Çayı üzerinde ve Romalılar döneminden kalmadır. özellikle girişindeki sütunlar ve yapımında kullanılan taşların büyüklükleri ilgi çekicidir.

Eski Kâhta: Yeni adı Kocahisar olan Eski Kâhta, Nemrut Tepesi’ne giden yol üzerinde bir konaklama yeridir.

Samsat: Asıl adı Samosata olan eski kentin kalıntıları buradadır. Kalesi ve surları görülmeye değerdir.

Karakuş Tepesi: Hitit Krallığı döneminden kalmadır. Tepede, başı kopmuş ve yüzü güneşe dönük, geçmiş zaman kartalı bugün bile canlılığını korumaktadır.

Adıyaman’daki bu benzersiz yerleri görebilmek için tek yapmanız gereken www.otobus.org sitemizden Adıyaman otobüs bileti rezerv ettirmek veya satın alarak yolculuk etmenizdir.