En Ucuz Afyon Otobüs Bileti Fiyatları ve Seferleri - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

En Ucuz Afyon Otobüs Bileti Fiyatları ve Seferleri

En ucuz Afyon otobüs bileti fiyatları ve seferleri bilgilerini gör, tüm firmaları karşılaştır, bütçen için uygun olan bileti online olarak kolayca satın al!

Tarihi: Kentin ilk adı, Afyonkarahisar’dır. Cumhuriyet’ten sonra Afyon olarak değiştirilmiştir. Tarihsel geçmişi, Î.Ö. 1800’lü yıllara dek uzanmaktadır. O dönemlerde yöreye Hititler egemendir. Hitit egemenliği, İ.Ö, 1200 yılında son bulmuş ve onu Frig, Lidya, İran, Büyük İskender, Selökid, Bergama, Roma ve Bizans egemenlikleri izlemiştir.

İl, adını 1288 yılında Moğol istilasına karşı savaşan Sahip Ata Kahreddin Ali’den almış ve Cumhuriyet’e kadar da “Karahisar-ı Sahip” diye anılmıştır.

Afyonkarahisar’ın Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılması, 1382 yılındadır.

1428’e kadar, kent, Osmanlıların egemenliğini kabullenen Germiyan devletinin elinde kaldı ve bu tarihte, kesinlikle Osmanlılara geçti. “Karahisar-ı Sahip” denilen Afyon Sancağı, merkezi Kütahya olan büyük Anadolu Beylerbeyliği’nin 14 sancağından biriydi. Tanzimat’tan sonra Hüdavendigar (Bursa) vilayetine bağlı 5 sancaktan biri oldu.

Bu tarihi yerle ilgili merakınız varsa veya bu bölgeyi gezmek istiyorsanız Afyon otobüs bileti alarak bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Karahisar sancağının XX. yüzyıl başlarında 4 kazası bulunuyordu. Cumhuriyet döneminde bütün sancaklara (mutasarrıflıklara) vilayet adı verilirken Afyon da vilayet olmuştur.

XVII. yüzyıl Celâli ayaklanmalarının etkisinde kalan Afyon, XIX. yüzyılda Anadolu’da geleneksel sanayinin yıkılması sonucu, tüm Anadolu kentleri gibi gerilemiş; 1833’de de Kavalalı İbrahim Paşa’nın kuvvetleri, Afyon’u da birkaç ay işgal altında tutmuştur.

Yüzyılın sonlarında Afyon, önemli bir yol kavşağı olarak yeniden gelişmeye başlamıştır. Bağdat demiryolu üzerinde önemli bir durak olduğu kadar, başka bir hatla da İzmir’e bağlanmıştır ve böylece, Anadolu’nun en dikkate değer kavşaklarından birincisi durumuna gelmiştir.

I.Dünya Savaşı’nın bitimiyle birlikte, kısa süre sonra, kent, Yunan istilasına uğramıştır. Fakat on gün sonra Yunan kuvvetleri Afyon’u boşaltmışlarsa da üç ay sonrasında yeniden Yunanlıların eline geçmiştir. Afyon’un düşman elinden kurtarılması, ancak Büyük Taarruz’un, ikinci günü (27 Ağustos 1922) gerçekleşecek ve 1 yıl, 1 ay ve 25 günlük işgal böylece son bulacaktır.

Coğrafya Konumu

Afyon, Ege Bölgesi’nde yer alan bir ilimizdir. Doğusunda Konya, batısında Denizli, Uşak ve Kütahya; kuzeyinde Eskişehir ve güneyinde de Isparta illerimiz vardır.

İl topraklarının yüzölçümü, 14.230 kilometrekaredir.

Topraklarının büyük bir bölümü, akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış platolardan oluşur. Denizden ortalama 1.100-1.200 m. yüksekliktedir. Plato üzerinde kimi volkanik yapılı dağlar yer alır; kuzeyde Emirdağ <2.307 m), Bey dağı (1.690 m.). güneyde Batı Torosların uzantılarından Sultan dağları (Toprak tepe 2.531 m ), Kumalar Dağı (Sandıklı dağları 2.250 m.) ve Kükürt Dağı (2.015 m.), güneybatıda Akdağ (2.449 m.), Burgaz Dağı (1.764 m.) ve Kocatepe (1.903 m.)’dir.

Bu dağların arasında, yükseltileri hemen hemen 800 metrenin üzerinde ovalar görülür. Bunlar Akarçay Vadisi boyunca uzanan Afyonkarahisar Ovası, Sandıklı Ovası, Şuhut, Büyük ve Küçük Sincanlı Ovaları. Çay ov ası, Karamık Ovası ve Dinar Ovası dır. Afyonkarahisar Ovası’nın denizden yükseltisi, ortalama 1.000 metredir.

Akarsuları; Kali Çayı, Haman Çayı ve Büyük Menderes’tir.

İl. göller bakımından da zengindir; Sığ Akşehir Gölü (110 kilometrekare), Eber Gölü (104 kilometrekare), Acı Göl, Karamık Gölü, Eğridir Gölü, Selevir ve Seyitler baraj gölleri bunlar arasındadır. Bu sonuncusunun sulama kapasitesi 2.850 hektardır.

Mevsimler ve Hava

Sıcaklık, yaz ayları süresince 27 derecenin üstündedir. Ağustos ayında bu 37-38 derecedir. Yazları da dahil geceler oldukça serindir Yağmurun ara sıra ve şiddetli sağanaklarla yağmasına karşılık, yaz mevsimi kuraktır. Kışları bol kar yağar.

Rüzgâr, hafif olarak kuzey-batı (karayel) ve güney-batı (lodos)dan eserek bölgeyi etkilemektedir.

Yörede yılın 115 günü güneşli, 170 günü parçalı bulutlu ve 80 günü de kapalı ve yağışlı geçer.

Yani; Afyon otobüs bileti satın alıp bu ile gittiğinizde iyi bir hava şartında orada olma şansınız oldukça yüksektir.

Ekonomi

Başlıca ürün, tarım aracılığında sağlanmaktadır; buğday, arpa, haşhaş, şekerpancarı, patates, ayçiçeği, baklagiller ve sanayi ürünleri de dokuma, halı, şeker, çimento, selüloz ve süt ürünleridir.

Yeraltı zenginlikleri; manganez, kuarsit, mermer, diamonit, linyit ve tuzdur.

Ulaşım – Yöresellik

Afyon; İstanbul, Ankara ve İzmir’e çok iyi yollarla bağlanmıştır. Bütün illerimizden güney bölgelerine giden otobüsler Afyon’dan geçtikleri için günün her saatinde kent ve çevresi yoğun bir trafik yaşar. Ayrıca demiryolu bağlantılıdır.

Folklor açısından da zengin değerler taşıyan bir ilimizdir. Yaşayan anlatı geleneğinin en ilgi çekici örnekleri Dede Korkut hikâyelerinde de yer alan Beyböyrek ve Akkavak Kızı’nın aşk hikâyesidir.

Komşu bölgelerden ayrı bir görünümü olmamakla birlikte, Afyon yöresinin oturak ve muhabbet havaları, özellikle kırık hava türünde güzel örneklemeler çalınmakta ve söylenmektedir. Erkeklerce oynanan kaşıklı zeybek oyunları türkülüdür: “Gabardina”, “Penceresi Yeşil Perde”, “Efelerin Uşağı”, “Heç Mezem olur Portakalın Dilimi” ve ’ Hezen Hezen Geçen Gapıdan” (Fadik Türküsü) içlerinde en ünlü ve en yaygın olanlarındandır.

Bağlama, kaşık, zillimaşa, darbuka, tef çalman çalgılardır.

Haşhaşlı öğme. cızdırma, lokum (haşhaşlı ve yumurtalı bir yemek), dolama (bir tür hamur işi), goce köftesi, gücü (hamur yemeği) şöbyet, bişi, kedi gölümbe (bir tür tatlı), sulu köttü (köfte) ve garın (işkembe ile yapılır) Afyon’un yemek folkloru içinde önde gelenlerindendir.

Ulaşımın onlarca otobüs firması tarafından sağlanabildiği bu ilimize gidebilmek için üst taraftaki arama bölümüne Afyon otobüs bileti yazmanız yeterlidir.

Görülecek Yerler

Afyon Kalesi: Kentin orta yerinde ve yalçın kayalar üzerindedir. Hititler döneminde yapılmıştır. Yüksekliği 226 metredir. Ardından dolanarak çıkılabilir. Kalede: Kızkulesi, Mescit, Saray ve Su saraçları görülür. Kale; sırası ile Frigya, Bizans, Selçuk ve Osmanlılar dönemlerinde onarılmıştır.

UIucami: Kırk direk üstünde yükselen Ulucami, Selçuk dönemi ahşap camilerin en güzel örneklerinden biridir. 1272 yılında Selçuk beylerinden Nusreddin Hasan Bey yaptırmıştır. Damı topraktır.

Kubbeli Mescit: Kapısı ve Arapça yazıtı ile önemlidir, 1331 yılında yapılmıştır.

İmaret Camii: Gedik Ahmet Paşa döneminde yapılmıştır. Renkli mermer kapısı, mihrabı ve minberi taş işçiliği ustalığının ender örneklerinden sayılmaktadır.

Kuyulu Camii: Selçuk döneminin en güzel yapıtlarındandır ve minaresi mineli tuğla işlemelidir.

Altıngöz Köprüsü: Selçuklular döneminde Akkoyunlu İlyas Bey yaptırmıştır. Köprü, 1214’de Mimar Koca Sinan tarafından onarılmıştır.

Demirkale: Afyon’a 30 kilometre uzaklıktaki Demirli köyündedir. Frigyalılar döneminden kalmadır. Kayalara oyularak yapılmış kalenin ayrıca mağara ve tünelleri de ünlüdür.

Toprakkale: Şuhut ilçesinin Şenir köyünde ve 2000 metrelikteki bir tepe üzerindedir.

Bu kalelerden başka il sınırları içinde Geziler Kalesi (Sincanlı Ovası Geziler Köyü) Aslankava ve Kapıkaya (Düğer Köyü) ve Aslanlı Mezar (Hayraneli Köyü) ile Maltaş, Yılanlıtaş gibi yazılı kayalar görülmeye değer anıtlardır.

Müze: Kent, zengin bir müzeye sahiptir. Çevre höyüklerinden çıkarılmış çok sayıda Hitit kalıntıları sergilenmektedir.

Zafer Anıtı: Anıt, 1932 yılında yapılmaya başlanmış ve I936;da da bitirilmiştir. Cumhuriyet Alanı’ndadır.

Ayrıca Kurevş Baba Kümbeti (Boyalıköy), Mısri Camii (Merkez), Otpazarı Camii (Merkez). Rüsten Paşa Camii (Bolvadin ilçesi), Şahit Ata Kervansarayı (Sultandağ ilçesi), Sinan Paşa Camii (Sincanlı ilçesi), Şaya Baba Türbesi (İhsaniye ilçesi) ve Türbe (Mevlevi), Camii (Merkez) Afyon’da gezilmeye ve görülmeye değer yerler ve anıtlardandır.

 Afyon otobüs bileti rezervasyonu yaparak veya bileti direk satın alarak sizlerde bu güzel yerleri görebilirsiniz.

İlin Ünlüleri

Abdürrahim Karahisari (Din bilgini), Ahmet Cevat Paşa (Bilim adamı), Ahteri (Din ve dil bilgini), Nedret Gürcan (Şair)