En Ucuz Amasya Otobüs Bileti Fiyatları ve Seferleri - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

En Ucuz Amasya Otobüs Bileti Fiyatları ve Seferleri

En ucuz Amasya otobüs bileti fiyatları ve seferleri bilgilerini gör, tüm firmaları karşılaştır, bütçen için uygun olan bileti online olarak kolayca satın al!

Tarihi; Amasya adı, Yunanca “Amaseia” dan gelmektedir. Türkler bunu sonradan “Amasya”ya dönüştürmüşlerdir. Helenistlik dönemden bu yana kent bu adı taşımıştır.

Bugünkü Amasya ili toprakları; tarihte ilk kez, Anadolu birliğini gerçekleştiren Hitit İmparatorluğu’na dahil olmuştur. Hitit başkenti Hattuşaş, Amasya’nın az günev batısındadır.

Frigya ve Lidya’nın egemenliği bu çevreye kadar uzanamamıştır. Bölge, daha sonra Anadolu’nun tümü gibi İran İmparatorluğu’na katılmıştır. İ.Ö. IV.yüzyılda Büyük İskender’in Makedonya devletine geçmiştir. İmparatorluğun parçalanmasıyla da bütün Karadeniz kıyıları gibi, buraları da İran kökenli fakat Yunanlaşmış Pontos devletine geçerek Amasya devletin başkenti olmuştur.

Amasya ve yöresi, 1071 Malazgirt zaferinden hemen sonrasında Anadolu Fatihi ve Türkiye Devletinin kurucusu Kutalmışoğlu I. Sultan Süleyman Şah’ın başkomutanlığındaki Türk-Selçuklu ordularınca fethedilmiştir.

Türk-Selçuk egemenliği döneminde, kent sık sık depremler geçirmiş fakat büyük Sultan Alaeddin Keykubat tarafından yeniden bayındırlaştırılmıştır.

Bu dönemde Amasya, Anadolu’nun en büyük kentlerinden ve kültür merkezlerinden biriydi.

1340 yılına doğru “Kutlu Şahlar” denen Amasya Beyleri, İlhanlıların Anadolu genel valisi Eretnaoğullarına tabi olarak kenti ve çevresini ellerinde tutmuşlardır. Sultan I. Murat’ın son yıllarında Amasya Beyleri, bu kez Osmanoğulları’na bağlanmışlar; 1393’de Sultan Yıldırım Beyazıt, kenti doğrudan imparatorluğuna katmıştır. 1402 Ankara Savaşı’nın ardından Yıldırım Beyazıt’ın oğullarından Mehmet Çelebi, Amasya’yı kendine merkez yapmış, sonunda da tahta çıkmıştır.

Çelebi Sultan Mehmet’in oğlu ve Fatih’in babası II. Murat’la, Yavuz Sultan Selim’in babaları Amasya’da valilik yaparken bu kentte doğmuşlardır. Amasya, bir kültür merkezi olma durumunu geçen yüzyılın ortalarına dek korumuştur.

Osmanlı döneminde Rum (Sivas) Beylerbeyliği’nın 8 sancağından birine merkez olan Amasya, Tanzimat’tan sonra Sivas vilayetinin 4 sancağından birinin merkezi yapılmıştır. Cumhuriyet ile birlikte bütün sancaklara “il” denilince, Amasya da dolmuştur.

Tarihe biraz olsun tanıklık etmek ve bu eşsiz tarihe daha yakından bakmak için Amasya otobüs bileti almanız yeterlidir.

Coğrafi Konumu

Amasya, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde yer alan bir ilimizdir. Kuzeyinde Samsun, doğusunda Tokat, güneyinde Yozgat ve batısında da Çorum illeri vardır.

Orta Karadeniz Bölümü’nün Tokat – Amasya yöresi içinde yer alan Amasya ilinin kuzey ve doğu kesimleri oldukça dağlık; batı ve kuzeybatısı ovalıktır. Kuzey Anadolu Dağları’nın alçaldığı bir kesimde yer alan ilin çevresindeki dağlar, kuzeyde Akdağ (2,062 m ), batıda İnegöl Dağı (1.964 m.) ve Ereğli Dağı (1.700 m.) güneybatıda Karadağ ve doğuda Sakarat Dağı (1.945 m.) dir.

İl toprakları içinde yer alan ovalar, Yeşilırmak ve kollarının vadileri boyunca sıralanırlar. Dar boğazlarla birbirlerinden ayrılan bu ovalar, kuzeybatıya doğru ve Merzifon yönünde genişlerler. Bunların en önemlileri; il merkezinin kuzeybatısında Tersakan Çayı boyunca uzanan ve batı ucu Merzifon’a açılan Suluova, doğuda Yeşilırmak’ın suladığı Taşova ve onun güneyindeki Gümüşova ve Çekerek Irmağı ile Çorum Çayı’nın birleştikleri yerdeki Amasya Ovası’dır.

Yeşilırmak, Sivas’ın kuzeyinden Çamlıbel Dağları’ndan doğar ve birçok kolları il sınırları içinde kalır. Çekerek Çayı, Tersakan Çayı ve Kelkit Çayı bunlar arasındadır.

Amasya otobüs bileti alarak konumu hakkında daha net bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mevsimler ve Hava

Sıcaklık, yaz ortalarında 22-24 derece arasında değişir. İç yörelerde daha da yüksektir. Kuzeye ve güneye gidildikçe ısı düşer.

Yağışlar azdır. Yaz ayları kurak geçer.

Yöreye egemen olan rüzgâr, kuzeydoğu yönünden: şiddetli olanları da güneydoğudan eser.

Hava, yılın 22 günü açık, 205 günü parçalı bulutlu; 68 günü kapalı ve yağışlı geçer.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri: buğday, tütün, şeker pancarı, ayçiçeği, kenevir baklagiller. Sanayi ürünleri: Küp şeker, un, yem, ayçiçeği yağıdır.

Yeraltı zenginlikleri: Manganez, mermer, linyit ve travertendir.

Ulaşım – Yöresellik

Amasya; İstanbul’a 684, Ankara’ya 352, Samsun’a 128, İzmir’e 927, Adana’ya 684, Erzurum’a 592 ve Diyarbakır’a da 778 kilometre uzaklıktadır.

Karayolu dışında tren ve Samsun’dan uçakla bağlantılıdır. Amasya otobüs bileti alarak birçok ilden bu şehrimize ulaşabilirsiniz.

Eski Amasya, tarihe söylenceler ve şehzadeler kenti olarak geçmiştir. Bunlar arasında Ferhat ile Şirin ve Yeşilırmak’la ilgili olanları ünlüdür.

Halk müziğinde de komşu bölgeler ve Sivas’a dek uzanan bir alan içinde yaygın olan kırık hava türünün çeşitleri vardır. Oyunları genelde halay tipinde, dizi oyunlardır.

Çalgıları davul-zurnadır. Başlıca oyunları: Üçayak, Amasya halayı, karşılama. ağırlama ve yeİdirme’dir.

Keşkek, bakla dolması, düğün lokması, bütün et, Amasya bamyası, bardak kebabı, acı elma pekmezi ve gözleme yemek folkloru arasında yer alır.

Görülecek Yerler

Amasya Kalesi: Harşeme Dağı üzerinde kurulmuştur. Kalede zindanlar ve Sultan Beyazıt’ın yaptırdığı hapishane de vardır.

Enderun Kalesi: Nergis Mahallesi’nin batısındadır. Dört kapılıdır. Selçuk hükümdarı 1. Mesut tarafından yaptırılmıştır.

Kral .Mezarları: Harşeme Kalesi’nin etekleri ile Amasya’ya 2 kilometre uzaklıktaki sarp kayalarda, yerden 20-25 metre yukarıda düz bir duvar halinde kalker kayalara oyulmuş çeşitli büyüklükle 12 kral mezarıdır.

Aynalı Mağara: Ziyaret yolu üzerinde bir kral mezarıdır. Yüzeyi iyice perdahlanmış olup güneş ışınlan vurdukça ayna benzeri parladığından bu adla anılır. 1 Amasya otobüs bileti ile Aynalı Mağarayı gezip görebilirsiniz.

Ferhat Su Yolu: ilin güneyinde Şahinkaya’dan başlayıp Ferhat Dağı eteğinden geçer. Uzunluğu 18 kilometredir.

Sultan Beyazıt Külliyesi: İstasyondan kente giden bulvar üzerindedir. Şehzadeliği sırasında sözünü verdiği ve padişahlığı döneminde de Sultan II. Beyazıt’ın yaptırdığı bu külliye 1485-1486 yılında açılmıştır. Minarelerinin taş işçiliği ve içindeki hak işçiliği çok değerlidir.

Türbeler: Amasya’da çok sayıda türbeler vardır. Halitetgazi Türbesi, Sultan Mesut Türbesi, Toruntay Türbesi, Kadılar Türbesi, Şehzadeler Türbesi, Pir İlyas Türbesi, Şirvanlılar Türbesi ve Şehzade Osman Türbesi gibi) vardır.

Amasya Darüşşifası: Yakutiye Mahallesi’ndedir. İlhanlılardan Amber Lala (1808 yılında) yaptırılmıştır. Akıl hastalarının müzik yoluyla dünyada ilk kez tedavisi burada uygulanmıştır Kesme taştan örülmüş iki köşesinde silindir biçimi dayanakları vardır. Aynı zamanda tıp medresesi olarak da eğitim veriyordu.

Kurmalı Minare Camii: Bakırcılar Çarşısındadır. Selçuk hükümdarı Gıvaseddin Keyhüsrev döneminde yapılmıştır.

Gök medrese Camii: Bugün müzedir. 1267 yılında vali Seyfeddin Toruntay yaptırmıştır. Tek yapı içinde cami, kümbet ve medrese vardır. Kümbet bölümündeki çiniler nedeniyle bu adı almıştır.

Gümüşlüzade Camii: Gümüşlü Mahallesi’ndedir. Yaptıran, Taceddin Mahmud Çelebi, yapılış tarihi 1326’dır. Birkaç kez yıkılmışsa da 1688’de Gümüşlüzade İbrahim Haşa eliyle yeniden yaptırılmıştır.

Beyazıt Paşa Camii: 1419 yılında Yahşi beyzade Beyazıt Paşa yaptırmıştır. Beyazıt Paşa Mahallesi’ndedir.

Yörgüç Paşa Camii: Gök medrese Mahallesi’ndedir. Amasya Beylerbeyi Yörgüç Paşa yaptırmıştır (1430).

Borabay Gölü: Bir krater gölüdür. Amasya’ya 55, Taşova’ya 15 kilometre uzaklıktadır.

Hamamözü Arkıtbey Kaplıcası: Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hamamözü bucağındadır. Romatizma, nevralji ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.

Terziköy Kaplıcası: İl merkezine 35 kilometre çekmektedir. Erkeklik gücünü arttırdığına inanıldığından büyük ilgi toplamaktadır. Yaraşıra, romatizma ve kalp hastalıklarını da iyileştirdiği bilinir. Tüm bu güzellikleri doyasıya görmek için www.otobus.org sitemizden Amasya otobüs bileti satın almanız yetmektedir.

İlin Ünlüleri

Aşıkpaşazade (Tarihçi), Abdal Mehmet Çelebi (İslam hukukçusu), Hamdullah Efendi (Hat ustası), Mihri Hatun (Şair), Gölbaba (Derviş), İsmail Hakkı Danişmend (Tarihçi), Ahmedî (Şair), Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (Osmanlı devlet adamı), Sermet Çağan (Tiyatro sanatçısı).