Ankara Iğdır Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Ankara Iğdır Otobüs Bileti

Ankara Iğdır Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları Burada! Ankara’dan Iğdır’a Giden Otobüs Firmaları ile En Ucuz Bileti Al!

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’nın adı, bir söylentiye göre “ankira-çapa’dan gelmektedir. Tarihçiler, M.Ö. 273 yıllarında yaşayan Galatların bu kenti kurduklarını kabul ederler. Galatların Musa donanmasından ele geçirdikleri bir çapa ile ilgili olarak verdikleri “ankyra” adının giderek “Ankara”, “Aııgur”, “Kııgürii” ve “Aııgora” biçimlerine geçip sonunda “Ankara” olduğu kabul edilir.

Yöresindeki Orman Çiftliği yakınlarında Yontmataş Dönemi’nden kalma bir balta bulunması nedeniyle, bölgede bir zamanlar insanların yaşadıkları varsayılmaktadır.

Ankara Kalesi’nde bulunan kalıntılardan da kentin sırasıyla Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Kimerler, İranlılar ve Makedonyalıların egemenliklerinde kaldığı; Galatlar ve daha sonra da Roma ve Selçuklular dönemlerinde en görkemli günlerini yaşadığı bilinmektedir.

Ankara’nın Türkler eline geçişi, Malazgirt Savaşı’ndan iki yıl sonra, 1073 yılındadır. HOl’de Haçlılar kenti almışlar, kısa süre sonra Bizanslılara bırakıp yollarına devam etmişler, 1127’de de Selçuklu Türkleri, Ankara’yı yeniden zapt etmişlerdir.

Kent, önce Danişmentoğulları’na bağlanmış, Kılıçaslan döneminde de Selçuklu Devleti’ne katılmıştır.

Selçukluların ardından bir süre İlhanlıların valileri ve Sivas’ta bağımsızlığını ilan eden Eretnaoğulları’nca yönetilen Ankara, 1354’deOrhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından alınıp Osmanlı ülkesine katılmıştır.

Osmanlılara geçtikten sonra, Ankara’nın tarihinde Yıldırım Beyazıt dönemine kadar önemli bir değişiklik yoktur. Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında geçen ünlü Ankara Savaşı’nın hemen ardından kentin yazgısı da değişecektir. Ankara Iğdır otobüs bileti almak artık Otobus.org ile çok kolay!

Timur, Anadolu’dan ayrılınca Beyazıt’ın oğullarından Mehmet Çelebi, Amasya’da padişahlığını ilan etmiş ve Ankara’yı da egemenliği altına almıştır.

1451 yılında eyalet merkezi Kütahya’ya götürülünceye dek, Ankara, Anadolu eyaletinin merkeziydi. XVII. yüzyılın başında Celâli ayaklanmaları sırasında Celâlîlerin eline geçen kent, bir yıl sonra Kuyucu Murat Paşa tarafından geri alınmıştır.

Ankara, XVI. ve XVII. yüzyıllarda orta büyüklükte bir kenttir. Evleri, kalenin iç ve dış surları içindedir.

Fatih dönemine kadar Ankara, Anadolu Beylerbeyliği denilen çok geniş Türk eyaletinin merkezliğini yapıyordu. Eyalet merkezinin Kütahya’ya geçmesine karşılık Beylerbeylerinin uzun süreler Ankara’da oturdukları bir gerçektir.

Tanzimat’tan sonra Ankara vilayeti oluşturulmuş, vilayetin merkez sancağı da Cumhuriyet ile birlikte Ankara ili olmuştur.

Ünlü gezgin Evliya Çelebi, kitabında eski Ankara’yı şöyle anlatmaktadır: 6000 kadar mamur hanesi vardır. 200 dükkanı bulunur. Süslü bir bedesteni, dört tane zincirli kapısı vardır. Çarşılarının ekserisi yüksek yerlerde kurulmuştur. Uzunçarşı, Atpazarı. Kalealtıpazarı çok kalabalık olan çarşılarıdır. Ana caddeleri mahalle aralarına kadar temiz, beyaz taştan yapılma kaldırım döşelidir. Ayan ve eşrafı bilgin, şairleri çok fazladır.

Kadınlar rengarenk yumuşak ferace giyip edepli gezerler.

Pastırması, tiftik keçisinin eti lezzetli ve nefis kokuludur, çünkü keçileri, dağlarında pınar yaprakları yerler. Bu keçi süt gibi beyaz olup onun gibi beyaz bir yaratık dünyada yoktur. Frenkler bu Engürü keçilerinden Frengistan’a götürüp sözde ki hayalen böylece sof iplik eğmek isterler. Oysa ki keçiler, bir yıl içinde bildiğimiz kara, sert kıllı keçilerden olurlar. Ankara halkı kendi sof ipliklerinin bu özelliğini Hacı Bayram Veli’nin kerametinden sayarlar, fakat bize kalırsa, bu sadece hava ve su ile yerin güzel oluşundandır.”

 Sizlerde Ankara Iğdır otobüs bileti almak istiyorsanız bütçenize en uygun olan bileti seçin ve satın alın!