Artvin İstanbul Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Artvin İstanbul Otobüs Bileti

Artvin İstanbul Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları Burada! Artvin’den İstanbul’a Giden Otobüs Firmaları ile En Ucuz Bileti Al!

Bugünkü Artvin ilinin üzerinde bulunduğu topraklar, tarihte İskit egemenliğindeydi. İskitlerden sonra yöreye İranlılar Perslerle egemen olmuşlardır. Yunan kültürünü kabul etmiş bir İran devleti olan Pontos Krallığı döneminde, bölge, İran İmparatorluğu’ndan ayrılmıştır. M.Ö. 11. yüzyılda Koma, Artvin ve çevresine kadar uzanan Pontos Krallığı’na son vererek bölgeyi kendi egemenliği altına almıştır. Fakat Partlar ve onların yerini alan Sasaniler ile bunlara bağlı İran kökenli Ermenistan ve Gürcistan kralları bölgeyi Koma’dan ayırmışlardır.

Müslüman Araplar, Abbasilere bağlı Türk Sacoğulları ve Şeddadoğulları, Çoruh bölgesini Gürcü ve Ermeni krallarından feth edememiş, buna karşılık sürekli akutlarla yetinmişlerdir.

Ancak Selçuklu Türkleri, daha Malazgirt Zaferinden çok önce bu yöreye girmişler ve Büyük Türk Hakanı Sultan Alparslan, Çoruh topraklarını fethetmiştir. Türkleşmenin başlangıcı da bu dönemledir. Bu arada Gürcü ve Ermeni devletçikleri gitgide Çoruh’tan ellerini çekmiş. Bizans da Jetib konusunda umudunu kesmiştir.

Bölge, Anadolu Selçuklularına bağlı Erzurum Saltuklu Krallığı’na tabi olmuştur; 1204’te merkezi Trabzon olmak üzere kurulan Komnenosların Bizans İmparatorluğu bölgeye yeniden göz dikmiştir.

Önce Anadolu Selçuklularına, sonra da Moğollara ve İlhanlılara bağlı bulunan Trabzon İmparatorluğu, giderek Çoruh havzasına itilmiş; o dönemde Türkler çoğunlukta olduklarından; Gürcüler, Ermeniler ve Kumlar azınlıkta kalmışlardır. İlhanlıların dağılıp gitmesinden sonra Karakoyunlular, Timurlar, Akkoyunlular ve Safeviler gibi Türk imparatorluk hanedanları ya doğrudan doğruya Çoruh havzasının egemeni ya da çevredeki beyliklerin bağımlısı olmuşlardır.

Fatih Sultan Mehmet, Trabzon’u fethedip Gürcistan’a dek Güney Karadeniz kıyılarım Türkiye’ye bağlayınca, bölgeye Türk yerleşimi de tamamlanmıştır.

1877-78 Türk-Rus savaşında buraları Ruslar’ın istilasına uğramıştır. 1878 Berlin Anlaşması. Artvin’i Batum ve Kars’la birlikte Rusya’ya bırakmıştır. Tiflis’te oturan Rus Kafkasya genel valileri; Artvin’e de egemendiler. Böylece Artvin, Kars’la birlikte tam 40 yıl Rus işgalinde kalmıştır. Rusya, I. Dünya Savaşı’nda yenilip barış isteyince. 1018 Brest-Litovs Anlaşması; Batum ve Kars’la birlikte Artvin’i de Türkiye’ye vermiştir.

Bir yıl kadar sonra Türkiye ile müttefikleri yenilmiş, İtilaf Devletleri bu anlaşmayı tanımamışlardır. 1920 de imzalanan fakat onaylanmadığından yürürlüğe girmeyen Sevr Anlaşması da Artvin’i Türkiye toprakları dışında bırakıyordu. Ancak, Kâzım Karabekir Paşa’nın kazandığı zaferler nedeniyle Gürcistan ve Rusya, Batum dışında Artvin’in Türkiye’de kalmasını kabul etmiş ve bu da yapılan anlaşmalarla onaylanmıştır.

Artvin’in adı; Kafkas dillerinden birinden, bir varsayımla Gürcü lehçesinden gelmektedir ve anlamı pek bilinmemektedir.

Artvin’den İstanbul’a Giden Otobüs Firmaları

Lüks Artvin Seyahat
Doğu Karadeniz Ekspres
Yeşil Artvin Ekspres