En Ucuz Bayburt Otobüs Bileti Fiyatları ve Seferleri - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

En Ucuz Bayburt Otobüs Bileti Fiyatları ve Seferleri

En ucuz Bayburt otobüs bileti fiyatları ve seferleri bilgilerini gör, tüm firmaları karşılaştır, bütçen için uygun olan bileti online olarak kolayca satın al!

Bayburt ve bu bölge Türkmenlerin Anadolu’ya geldiklerinde ilk yerleştikleri bölgeler arasındadır. Tuğrul Bey’in 1054 yılında yaptığı Anadolu Seferi sırasında,  Selçuklu kuvvetleri Çoruh Nehri ve Karadeniz dağlarına uzanan bölgelere akınlarda bulunmuştur. Ancak bu hücumlar sonucunda fethedilememiştir. Bayburt’un Türk hakimiyeti Malazgirt Meydan Savaşı’nda gerçekleşmiştir. 1072 ve 1202 yılları arasında Bayburt, bazen Erzurum bölgesinin hakimi olan Saltuklu Bey tarafından, bazen de Danişmentlilerin hakimiyeti altında bulunmuştur. Bir dönem Trabzon İmparatoru l.Alexis Commen’in kumandanı Thedore Gabras tarafından işgal edilmiştir. Ancak kısa bir süre sonunda 1098 yılında tekrar Danişmentlilerin hakimiyetine girmiştir. Daha sonrasında Saltuklu Devleti’ne 1202 yılında son veren Selçuklu Devleti Bayburt’u hakimiyeti altına almıştır.

Bayburt 1020 ve 1230 yılları arasındaki Türkmen Şahı Süleyman Şahı’ın kardeşi Erzurum Meliki Mugisuddin Tuğrul Şah ve oğlu Cihan Şah döneminde asıl gelişmesini göstermiştir. Bayburt Kalesi Tuğrul Şah tarafından yeniden tahkim ve inşa ettirildi. I. Alaeddin Kaybubad tarafından sınırlar Moğollara karşı kuvvetlendirilirken, Bayburt ile birlikte Erzurum Konya’ya bağlanmıştır. 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı sonrasında Moğollar Anadolu’yu istila ettiler. Bu istila sırasında yapılan anlaşmaya göre Bayburt Selçuklu kontrolüne bırakılmıştır. Bu durum 1291 yılında Giyaseddin Mesud tarafından bastırılan paralardan anlaşılmaktadır.

İlhanlılar ve Safaviler hem Türkmen hem de Türkçe konuşmaktadırlar. Bu İlhanlılar ve Safaviler döneminde Bayburt’un Tebriz – Trabzon yolu üzerinde bulunmasıyla daha çok gelişmiştir. Venedik ve Ceneviz kervanları burada konaklamaktaydı. Marco Polo Moğolistan’a giderken Bayburt’a uğrayarak bu bölgede zengin gümüş madenlerinin bulunduğunu söylemektedir. Hatta bu bölgeden İlhanlılar yüklü vergi geliri sağlıyorlardı. Bu dönemde Bayburt Darül Celal olarak da anılmaktaydı. İktisadi bakımdan canlılığı olan bu şehir ayrıca bir kültür merkezi konumundaydı. Mahmudiye ve Yakutiye medreseleri burada kurulmuş, Mevlevilik gelişme izlemiş ve ahilik teşkilatı da bu bölgede yayılmıştır.

Son İlhanlı hükümarı olan Ebu Said Bahadır Han 1334 yılında ölmüştür. Hükümdarın vefatından sonra Bayburt, Eretnaoğulları’nın hakimiyetine geçmiştir. Daha sonra Bayburt yer yer Erzincan Beyleri tarafından hücuma uğramıştır. Bu sıralarda kısa bir dönem Mutahharten’in idaresi altına girmiştir. Ancak çok zaman geçmeden Kadı Burhaneddin döneminde Kızılbaş Akkoyunlu beylerinden olan Kutlu Bey’in oğlu Ahmet Bey’in yardımlarıyla alındı ve Ahmet Bey’e verildi. Bir dönem Karakoyunlular’ın da eline geçen Bayburt, daha sonra tekrar Akkoyunlular’ın hakimiyetinde uzun süre kalmıştır.