Bitlis Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Bitlis Otobüs Bileti

Bitlis otobüs bileti, otobüs seferleri ve en ucuz bilet fiyatları ile Bitlis otobüs firmaları burada!

BUGÜN Bitlis ilinin bulunduğu topraklar, Hurri, Mitanni ve Urartu gibi Ari; Asur ve Babil gibi Sami devletlerinin sınırları içine girmiş, M.Ö. VII. yüzyılda Medlere, bir yüzyıl sonra da onların yerini alarak İran İmparatorluğu’nun başına geçen Perslerin mülkü olmuştur.

M.Ö. IV, yüzyılda Büyük İskender tarafından zaptedilmiş, daha sonra İran asıllı Ermeni Krallığı’na geçmiştir. Bu krallar İran’a bağlı olarak egemenliklerini sürdürmüşlerdir.

Hazreti Ömer döneminde Müslüman Araplar, 641’de bu yöreleri fethetmişler ve İslam İmparatorluğu’na katmışlardır. Bitlis kenti de Birkaç kez Bizans ile Müslümanlar arasında alınıp verilmiş; XI. yüzyılın ortalarında Mervanilerin Selçuklu Oğuz Türklerine bağlanmalarıyla bu kez Türklere geçmiştir.

Bitlis’e sırasıyla Selçuklulara bağlı Artukoğulları, Eyyubiler. Selçuklular, Harzemşahlar, Moğollar, İlhanlılar, Celayirliler, Timurlular, Karakoyunlu ve Akkoyunlular, Safeviler ve en sonunda da Osmanlılar egemen olmuşlardır. Bu Türk imparatorlukları, birbirlerinin ardından Doğu Anadolu’yu ve Bitlis’i de ellerinde tutmuşlardır.

Bitlis, 1514 Çaldıran Zaferi üzerine Yavuz döneminde Türkiye’ye geçmiştir. Türk-Osmanlı yönetim örgütünde Bitlis, Van Bevlerbeyliği’nin 14 sancağından, birinin merkezi yapılmıştır. Tanzimat’tan sonra il durumuna getirilmiş. Cumhuriyet’te Bitlis merkez sancağına, Bitlis ili denmiştir. 1929-36 yılları arasında yedi yıl da Muş iline bağlı kalmıştır.

Bitlis, I. Dünya Savaşı’nda çok büyük zarara uğrayan il merkezlerimizden biridir. Savaşın sonlarına doğru, Rus orduları Bitlis’e yaklaşırken, kentten, Diyarbakır’a doğru bir göç başlamış ve on binlerce insan yollara dökülmüştür. Bitlis’in tarihini daha yakından görebilmek için Bitlis otobüs bileti almanız gereklidir.

Öte yandan, Rusların çekilmesinin ardı sıra, eylemlerini sürdüren Ermeni çetelerinin elinde, kent yakılmış, yıkılmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı bittikten sonra, Bitlis; büyük bir kent yerine durgun, kendi yazgısına bırakılmış bir kasaba görünümündedir. Cumhuriyet ile birlikte toparlanmaya başlayarak kalkınmasını bugün de sürdürmektedir.

Coğrafi Konumu

Bitlis. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Doğusunda Van, batısında Muş, kuzeyinde Muş ve Ağrı, güneyinde de Siirt illeriyle çevrilidir.

Bitlis, ülkemizin en dağlık, engebeli illerinden biridir. Yüksekliği 2000 metreyi aşan dağlar ve bu dağlar arasındaki plato yüzeyleri ilin başlıca yer biçimlerini oluşturmaktadır. Kuzeyindeki Büyük Ağrı Dağı (5.165 m.) ve Cilo Dağı’ndan (4.168 m.) sonra ülkenin üçüncü yüksek noktası Süphan Dağı (4.058 m) bulunur. Dağın doruk kesiminde, güney yamacında 3.700 metreye kadar inen kısa bir vadi buzulu vardır.

İlin batısındaki Nemrut Dağı da Süphan Dağı gibi volkaniktir. Muş ve Van havzaları arasında yer alan ve bu havzaları birbirinden ayıran Nemrut Volkanı, son kez 1441’de püskürmüştür. Volkanın etkinliği sırasında çıkan lavlar. Van Gölü’nün uzantısı olan Bitlis Vadisi’ni doldurarak gölün kapalı bir havza durumu almasına yol açmıştır. Bunun sonucunda da Van Gölü’nün Dicle Irmağı ile bağlantısı kesilmiştir.

İlde Van Gölü ne dökülen kısa akarsularla ilin güneyinden geçen ve Dicle’ye kavuşan bazı ırmakların yukarı çığırları yer alır. Bunlar arasında; Güzel Çay, Akhis Çayı, Bitlis Çayı. Garzan Çayı en önemlileridir. Bu benzersiz Bitlis yerlerini görebilmek için www.otobus.org üzerinden Bitlis otobüs bileti alın ve hem karlı çıkın hem de bu eşsiz yerleri görebilme şansı yakalayın.

Göller bakımından çok zengin bir il olan Bitlis’te Van Gölü, Nazik Gölü. Nemrut Krater Gölü, Arın, Aygır, Batmış Gölleri yer alırlar. Van Gölü’nün denizden yüksekliği 1.646 metredir. Yüzölçümü 3.738 kilometrekare olan gölün en elerin yeri güney kesiminde 100 metre, en uzun yeri 125 kilometre ve en geniş yeri de 90 kilometredir. Çevresinden inen dere ve çaylarla beslenir. Dışa açılamadığından suyu tuzlu ve sodalıdır. Bazı akarsu ağızları dışında gölde balık yaşamaz. İlin yüzölçümü 6.707 kilometrekaredir.

Mevsimler ve Hava

Sıcaklık, Temmuz’da 36 dereceye kadar yükselir ve yaz mevsimi boyunca da 25-30 derece arası oynar. Kışın bol yağmur ve kar yağmasına karşılık, yaz avları genelde kurak geçer. Bölgenin egemen rüzgârı olan kuzey rüzgârları sürekli eser. Hava; yılın 140 günü güneşli, 140 günü parçalı bulutlu ve 85 günü de kapalı ve yağışlıdır.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, tütün ve çavdardır. Sanayi ürünleri; sigara, yem, dokuma, et ve süt ürünleridir.

Yeraltı zenginlikleri, krom, demir asbest, fosfor, manganez, kükürt, perlit, ponza ve kildir.

Ulaşım ve Yöresellik

Bitlis, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni Van Gölü kıyılarıyla sınır illerimize (Van, Ağrı ve Hakkari) bağlayan karayolu üzerindeki konumu ile ulaşım bakımından önem taşımaktadır.

Bitlis; Ankara’ya 1.333, İstanbul’a 1.558, İzmir’e 1.661, Muş’a 83, Siirt’e 91, Van’a 162 ve Ağrı’ya 244 kilometre uzaklıktadır. Bitlis otobüs bileti rezervasyon veya satın alma yaptığınızda bu kilometreler sizin için göz açıp kapayıncaya kadar bitecektir 🙂

Van, en yakın havaalanıdır.

Bitlis, demiryolu ulaşımında hem Tatvan istasyonundan ve hem de Siirt ilindeki Kurtalan istasyonundan yararlanmaktadır.

Bitlis oyunları halay düzenindedir. Oyunlar birbiri ardına oynanır. Yörenin yaygın çalgıları, davul zurnadır. Başlıca türkü ve oyunları; Dideban üstündeyim. Atam tutam ben seni, Hanım kızlar, Bitlis’te dört minare, Garzana, Odun attım mutfağa, Timur aga gibi meydan oyunlarının yanı sıra seyirlik oyunları olarak da; Kop kop oyunu, Cici hala oyunu, Bezirezme oyunu, Dokuz ayak. Cibinok, Meryem harkuştası sayılabilir.

Bitlis köftesi, Tutmanç aşı, Çorti köftesi, Piryan kebabı, Mutki çöreği, Ahlat lokması ve Şekalok ilin yemek folkloru arasındadır.

Görülecek Yerler

Bitlis Kalesi: ilk Çağ’dan ve Helenistik dönemden kalmadır. Onarılarak yüzyıllarca kullanılmıştır. Bugün de ayaktadır.

Ahlat Kaleleri: İlçede iki kale vardır. Biri, Urartu dönemine ait eski b r kaledir. Günümüze çok az bir kalıntısı ulaşmıştır. Yeni ve sağlam olanı ise, Osmanlı dönemine aittir. Surlar içinde bir de cami vardır.

Kümbetler: Buğatay Aka Kümbeti. Emir Bayındır Kümbeti, Erzen Hatun Kümbeti. Haşan Padişah Kümbeti, Hüseyin Timur Kümbeti, Kızıl Camii, Şeyh Necmeddin Kümbeti, Ulu Camii. Usta Şagirt Kümbeti. 

En uygun bilet satabilmek amacıyla yola çıkan www.otobus.org aracılığıyla Bitlis otobüs bileti alımınızı gerçekleştirin ve hem bütçenizden hem de zamanınızdan kar edin.

İlin Ünlüleri

Ahmet Faik Han (Tasavvuf şairi), Dervişoğlu (Ozan), Kamran İnan (Devlet adamı), Cevdet Menteş (Hukukçu), Müştak Baba (Divan şairi). Yaşar N.Özsoy (Tiyatrocu)