Bolu Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Bolu Otobüs Bileti

Bolu otobüs bileti almadan önce otobüs seferleri, Bolu otobüs firmaları ve online bilet fiyatları bilgilerine bakın!

Bir dönem tarihte ilk kez Anadolu’yu birleştiren Hitit İmparatorluğu içindeydi. Daha sonraları Frigya ve Lidya Krallıklarına M.Ö. VI. yüzyılda Lidya ile birlikte İran İmparatorluğuma geçmiştir. O dönemin ardından bölge, Makedonya egemenliği altına girer ve M.Ö 1. yüzyılda da Roma’nın Britanya eyaletinin bir bölümünü oluşturur. Romanın ikiye bölünmesi sırasında da Bizans’ın payına düşecektir.

Şehre Roma döneminde “Claudiopolis” denmiştir.

Bolunun ilk fethi, Kutalmış oğlu Süleyman Şah’a aittir. Fakat bölge Türklerin elinde fazla kalmamış, yeniden Bizans’ın olmuştur. Buradaki etken, 1. Haçlı Seferleri’dir.

XIII yüzyılda yeniden fethedilen kent, Selçuklularca ikinci kez ele geçirilmiş, XIV. yüzyılda da Konur Alp tarafından yerel beyliklerden alınarak Osmanlılara katılmıştır.  3.yüzyılın başlarında Osmanlılara bağlı İsfendiyaroğulları zaman zaman Bolu da egemenlik kurmuşlarsa da, sonunda kenti Osmanlılara geri vermek zorunda kalmışlardır.

XVII. yüzyılın ortalarında Bolu’da 3000 ev, 7 han ve bedesten ile 400 dükkân olduğu bilinmektedir. Anadolu’nun en işlek yollarından birinin üzerinde olması Bolu’yu geliştirip bayındırlaştırmıştır. Osmanlı yönetiminde Bolu, Anadolu Beylerbeyliği’nin 14 sancağından birinin merkeziydi. Tanzimat sonrasında Kastamonu eyaletinin 4 sancağından biri, Cumhuriyet’le birlikte de il olmuştur. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında düşman işgaline uğramışsa da büyük zararlar görmemiş değildir.

Bolu adının kaynağı çeşitlidir. İlki, kentin klasik adı olan “Claudiopolis” son heceleri olan ve Yunanca’da “kent” anlamına gelen “polis” kelimesinin Türklerce Türkçe’nin söylenmesine uyularak Bolu biçimine sokulduğudur. İkincisi de Filyos Irmağı’nın klasik çağdaki adı olan “Billaios, Biüis, Bidon, Bileni” ya da “Bileoni”den, Türklerce Bolu demişlerdir. Bolu otobüs bileti rezervasyonu yaptırdığınızda veya satın aldığınızda tüm bu yerleşim birimlerini görebilirsiniz.

Coğrafi Konumu

Bolu, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Doğusunda Çankırı, batısında Sakarya, kuzeyinde Zonguldak ve güneyinde Ankara, Eskişehir ve Bilecik illeriyle çevrilidir.

İldeki başlıca yer biçimlerini, doğu batı doğrultulu Batı Karadeniz Dağları’nın batı uzantılarıyla bu dağlar arasında yer alan çukur havzalar oluşturur.

İlin güneyinde 2.000 metreyi aşan doruktu, volkanik yapılı Köroğlu Dağları vardır. Sakarya Irmağı’nın kollarınca yer yer yarılmış olan bu kütlenin kuzeyinde, Bolu-Ilgaz Dağları’nın batı uzantıları olan Seben Dağları ve Abant Dağları yer almaktadır.

Topraklarının yüzde 62,2’si dağlarla yüzde 9.3’ü ovalarla, yüzde 29.5’i platolarla kaplıdır. Yüzölçümü 11.051 kilometrekaredir.

Mevsimler ve Hava

Yaz mevsiminde sıcaklık aşırı değildir. Sıcaklık, bu mevsimde 18 dereceden aşağı düşmez. Ağustos ayı en sıcak aydır ve ısı 34 dereceyi bulmaktadır.
Yaz, az yağışlı geçer. Sonbaharda ise çok yağmur yağmakta ve bol sis yapmaktadır. Rüzgarlar, her gün batıdan, fırtınalar da güney ve güneydoğudan eserler. Hava, yılın 66 günü açık, 186 günü parçalı bulutlu ve 113 günü de kapalı ve yağışlı geçmektedir.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, mısır, tütün, şekerpancarı, fiğ ve patatestir. Sanayi ürünleri de; kereste, sunta, çimento, mobilya, tarım araç ve gereçleri, madeni eşya ve makarnadır. Yeraltı zenginlikleri; demir, mermer, manganez, jips, linyit, bitümlü şisttir.

Ulaşım ve Yöresellik

Bolu iline tek bir yoldan, karayolundan gidilebilmektedir. Uluslararası karayolu E-5 asfaltı üzerinde olan bu ilimizden günün her saatinde sayısız araç geçmektedir.

Bolu; Ankara’ya 195, İstanbul’a 251. İzmir’e 641, Adapazarı’na 116, Zonguldak’a 170, Eskişehir’e 280 kilometre uzaklıktadır. Bolu otobüs bileti, en ucuz haliyle www.otobus.org sitesinde satılmaktadır.

Eski bir yerleşim merkezi sayılan Bolu’nun zengin bir folkloru vardır. Yöreden pek çok halk ozanı (Köroğlu, Dertli ve Figani) yetişmiştir.

Oturak ve davullu oyunlar bölgesi olan Bolu, bugün artık yok olmaya yüz tutmuş ezgi tiplerinden ceng-i harbi’leri yaşatan bir bölgemizdir.

Davul döğerek oynanan oyunların tarihi, çalgıların varlığı kadar eskilere dayanmaktadır. Şamanların davul döğerek sarhoşlaşıp fırıl fırıl, döne döne oynadıkları oyunların en eski çağlardan bu yana Anadolu’da aynen yaşatıldığı görülmektedir. Davullar birliğine sonradan katılan zurna ve klarnet, ceng-i harbi’lere ezgisel bir düzen ve çeşitlilik getirmiştir. Savaş alanlarında olduğu gibi Türk halkının spor yaşamına da girmiş davullu oyunlardan cirit, kılıç-kalkan ve kargı gibi ata sporlarının harman olduğu yörelerden biri de Bolu dur. Oyunların evreleri: Selamlık, Yarsak, Karşılama, Köçek, Köroğlu, Çiftetelli. Cengari, Kaşık oyunu vb.

Düzce, Akçakoca ve Üskübi gibi yörelerinde Kafkas kökenlilerin çoğunluğunu oluşturdukları köylerde Kafkas oyun ve müzikleri geçerlidir.

Et gömeci, Küp kebabı. Peynirli pide, Laz böreği, Kapama, Tatar böreği, Saray helvası ilin yemek folklorunda yer alır.

Görülecek Yerler

Abant Gölü: İlin 35 kilometre güneybatısında, 1448 metre yükseklikte Abant Dağları ve çam ve köknar ormanlarıyla çevrili bir krater gölüdür. Suyu tatlı ve arıdır. Alabalık yetişmektedir. Kasım ayından sonra buz tutan gölde kış sporları yapılmaktadır.

Yedi Göller: Bolu’ya 50 kilometrededir. Orman içindeki irili ufaklı yedi gölden oluşmaktadır. Milli Park alanıdır.

Diğer Göller: Çağa Gölü, Çubuk Gölü. Efteni Gölü. Kara Göl, Gölçük Gölü ve Simet Gölü’dür.

Akşemseddin Türbesi: Göynük ilçesindedir. Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’e aittir. Türbenin güneyinde Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’nın yaptırdığı cami ve hamam bulunmaktadır.

Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerinden kimileri de Yıldırım Beyazıt in yaptırdığı Ulu Cami (Paşa Camii). Orta Hamamı, Sokullu Mehmet Paşa nın yaptırdığı Tabaklar Hamamı. Demirtaş Paşaoğlu Mehmet Bey in Şemsi Paşa Camii. İsfendiyaroğlu Musa Paşa’nın Musa Paşa Camii gibi camilerle ayrıca Osmanlı döneminden kalma Höyüğü ile il merkezine 5 kilometredeki Bornz’daki Hitit ve Krig dönemleri örneklerinden 5 metre yükseklikteki höyük de ilgi çekici yapıtlardandır.

Akçakoca: Bu yörenin ilk yerleşenleri, 1200 yılları dolayında Anadolu’ya Trakya’dan gelen Traklar’dır. Koma ve Bizans dönemlerinde kente Dia ya da Diaspolis de denmiştir. Akçakoca XIV. yüzyılın ilk yarısında II. Osmanlı Sultanı Orhan’ın komutanlarından Akçakoca Beyce zaptedilmiş ve günümüzdeki adını almıştır. Bolu otobüs bileti aldığınızda Yedi göllerde dahil bir çok önemli yeri gezebilirsiniz.

İlin Ünlüleri

Davut Halveti (Din bilgini), Dertli (Ozan), Köroğlu (Ozan), İzzet Mehmet Paşa (Devlet adamı), İbrahim Şinasi (Gazeteci, yazar), Zuhuri Danışman (Tarihçi).