Çorum Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Çorum Otobüs Bileti

Çorum otobüs bileti almak için otobüs seferleri, ekonomik bilet fiyatları ve Çorum otobüs firmaları hakkında bilgiler burada!

Bir tarih kenti olarak kabul edilen Çorum, çok eski dönemlerde Niko adını taşıyordu. Anadolu’nun Türkleşmesini başlatan Malazgirt Savaşı’ndan sonra Oğuz beylerinden Çorumlular, bu bölgeye gelip yerleşmişlerdir. Kentin adı da bu beylikten kaynaklanarak Çorumlu olmuştur. Zamanla lu eki atılarak yalnızca Çorum
denilmiştir.

Çevre, Melik Danişment Ahmet Gazi tarafından Bizanslılardan alınmış, ardından Selçuklulara geçmiştir. Daha sonra Sivas’ta kurulan Ertena devletine bağlanan Çorum, 1380 yılında Kadı Burhaneddin Devleti’ne geçmiş, Yıl dırım Bayezit döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Sivas Beylerbeyliği’nin bir sancağı iken 1841 yılında Ankara vilayetinin sancağı olmuş, 1864’de de bir ilçe merkezi olarak Yozgat’a bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde aynı adı taşıyan il merkezi yapılmıştır.

Coğrafi Konumu

Çorum, Karadeniz Bölgesi’nin orta ve İç Anadolu’nun orta Kızılırmak bölümü üstünde yer alır. Doğusunda Amasya, batısında Çankırı, kuzeyinde Sinop ve Kastamonu, güneyinde de Ankara ile Yozgat illeriyle çevrilidir.

İlin kuzey ve doğu kesimleri dağlık ve tepeliktir. Güney ve güneybatı kesimleriyle Kızılırmak kolları etrafında genişleyen düzlükleri vardır. Dağlar yassı, bol geçitli ve parçalanmış bir durumdadır. En yüksek dağı Kös Dağı (2.087 m.)’dır. Çorum otobüs bileti almak için en doğru adresin www.otobus.org olduğuna inanmalısınız.

En önemli akarsuyu, Kızılırmak’tır. Bunun üç büyük kolundan ikisi; Delice Irmak ve Devres Çayı da il topraklarında Kızılırmak’a karışırlar. Diğer küçük akarsuları; Çorum Çayı, Mecitözü Suyu dur ve Yeşilırmak havzasına ait tir. Çat Suyu ve Çekerek Irmağı önemli akarsularındandır ve Eğmir Gölü tek gölüdür.

Yöz ölçümü 12.820 kilometrekaredir.

Mevsimler ve Hava

Yazları sıcaktır. Isı 25 dereceden aşağı düşmez. Hazirana kadar çok yağmur yağar. Kış mevsimi bol karlıdır.

Rüzgarlar, kuzeydoğudan, şiddetli olanları da batıdan eser.

Hava, yılın 68 günü açık, 209 günü parçalı bulutlu ve 88 günü de kapalı ve yağışlıdır.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, pirinç, nohut, şekerpancarı, keten ve kenevirdir. Sanayi ürünleri de; tuğla, kiremit, çimento, yem, orman ürünleri, un, şaraptır.

Yeraltı zenginlikleri; linyit, asfaltit, manganez, mermer ve tuzdur.

Ulaşım ve Yöresellik

11 topraklarından demiryolu geçmez ve ilçe merkezleri birbirlerine ve komşu illere karayolları ile bağlıdır. En önemlisi, Samsun – Ankara asfaltıdır.

Çorum otobüs bileti alarak bu illere gidebilirsiniz; Ankara’ya 244, İstanbul’a 608, İzmir’e 830, Çankırı’ya 156 ve Kastamonu’ya 194 kilometre uzaklıktadır.

Çorum, yayla uygarlıklarının beşiğidir. Folklor ve etnografya bakımından olağanüstü zenginlikler taşır. Yörede müzik ve oyun folklorunda, Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgesi’nin etkisinin sürdürüldüğü görülür. Oyunlar halay türünün en güzel örneklerindendir.

Kuru mantı, Sulu mantı, Bazlama, Saç yağlısı, Cızlak, Tutmaç aşı, Muhbar dolması, Madımak ve Kuşburnu pervesesi ilin yemek folkloru arasında sayılabilir.

Görülecek Yerler

Saat Kulesi: 1894’de halk tarafından yapılmıştır.

Çorum Kalesi: Selçuk mimarisi özellikleri taşıyan kalenin geçmişi üzerine açık ve kesin bilgi yoktur.

Alacahöyük: Alaca ilçesinin 15 kilometre kuzey batısındadır. Hitit dönemine ait önemli bir kenttir.

Boğazköy – Hattuşa: Sungurlu ilçesinin 26 kilometre güneydoğusundaki Boğazkale Köyü’ndedir ve Hitit İmparatorluğu’nun başkentidir. Anadolu’nun en önemli yerleşme merkezlerinden biri olan Boğazköy’ün çevresi bir surla sarılmıştır. Aşağı ve Yukarı Kent olarak ikiye ayrılan kentte. Yer Kapı, Aslanlı Kapı, Sfenksli Kapı ve Kral Kapısı adlarını taşıyan dört Kapısı ve beş ayrı tapınağı bulunmaktadır.

Büyük Güllücek: Alacahöyük’ün 15 kilometre kuzeyinde, Güllücek Köyü’ndedir. Özellikle tarih öncesi dönemleri içeren buluntuların çıkarıldığı bir yerdir.

Pazarlı: Alacahöyük’ün doğusuna düşmektedir. Tarih öncesi çağlardan Bizans döneminin sonuna kadar yerleşmelere çeşitli tanıklık etmiş bir höyüktür. Daha çok Frig dönemine ait pişmiş toprak ve duvar süslemeleri büyük önem taşırlar.

Yazıhkaya: Boğazköy’ün güneydoğusundadır. Hitit Kralı IV. Tuthalia döneminde yapılmış bir açık hava tapınağıdır. İki galeriden oluşan bu tapmakta çeşitli Tanrı kabartmaları görülmektedir.

Kalehisar Medresesi: Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye Köyü’ndedir ve Selçuklu döneminden kalmadır. Sizlerde www.otobus.org sitesinden Çorum otobüs bileti alın ve karlı olun!

İlin Ünlüleri

Baltacı Mehmet Paşa (Osmanlı devlet adamı), Yedi Sekiz Hasan Paşa (Osmanlı devlet adamı), Bedri Karafakioğlu (Bilim adamı).