Denizli Otobüs Firmaları - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Denizli Otobüs Firmaları

Denizli Otobüs Firmaları, Seferleri, Şubeleri, Telefon Numaraları, İletişim Bilgileri ve En Ucuz Denizli Otobüs Bileti Satışı Burada!

Güney Batı Anadolu’da ve Büyük Menderes vadisinde kurulmuş olan Denizli tabiat güzellikleri ve tarihi eserler yönünden zengin bir ilimizdir. Dokuma sanayi ve maden istihsali ileri durumdadır. Bölge kaplıcalar bakımından da zengindir.

Eski Denizli bugünkü şehrin 6 Km. doğusunda kurulmuştur. Önce Diospolis sonra Rhoas adını alan şehir, İsa’nın doğumundan Önceki üçüncü yüzyıl ortalarında Selevkos Kralı Antiochus II tarafından yeniden inşa edilmiş ve şehre Laodikeia adı verilmiştir.

Bu şehir Roma İmparatorluğu devrinde gelişmiş bunu takip eden devirlerde birçok savaşlara sahne olmuştur. 1094 de Selçuk Orduları burayı fethetmişlerdir. Germiyanoğlu Beyliğine katılan bu bölge, daha sonra bütün Germiyan ülkesi ile beraber Osmanlılara geçmiştir (1428). 1702 de vukua gelen zelzele ile şehir yıkılmış ve yanmıştır. Bilahare tekrar inşa edilmiştir. Bu felaket esnasında şehri çevreleyen duvarlar da yok olmuştur.

Denizli’min bugünkü yerine nakli tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Laodikeia’da bugün bulunan Türk- İslam eserlerinin izleri, şehrin Türk idaresi başından itibaren tedricen bugünkü Denizli’nin bulunduğu mahalle taşındığım göstermektedir. Şehrin Türkler idaresinde Önce Ladik ve Lazik adıyla anılmış, sonra bol sularına atfen Denizli adını almıştır.

ŞEHİRDE TARİHİ ESERLER:

Kale içi çarşısı – Ladik Denizli’nin ilk kurulduğu sıralarda XI inci yüzyılda inşa edilmiştir.

CİVARDA TARİHİ YERLER VE ESERLER:

1) Hierapolis: Hierapolis şehri, il merkezinin 22 Km. kuzeyinde, Denizli için adeta bir sembol olan Pamukkale travertenlerinin üstünde ve Çürüksü ovasından 100 metre kadar yükseklikteki bir düz sahada kurulmuştur. Adı “Mukaddes Şehir” anlamına gelir. Bugünkü harabelerine ait olduğu şehir Bergama Kralı II.nci Eumenes tarafından M.Ö. II.nci yüzyılda kurulmuştur. Tarihİ devirlerde birçok festivallerin tertiplendiği ve seyyahların ziyaret ettiği bir kaplıca şehri olarak tanınan Hierapolis, Bizans devrinde dinİ bir şehir olarak da ehemmiyet kazanmıştır. Haçlı seferleri sırasında, Türklerle Bizanslılar arasında çeşitli savaşlara sahne olan şehir, Orta zamandan itibaren tedricen terk edilmiştir. Görülen başlıca eserler; Büyük Hamam ve Gimnazyum (Roma devrinden), Ana Cadde, Agora, Güney ve Kuzey Kapıları, Surlar, Kiliseler, Plutonium (Cin Deliği). Heykeller Salonu, Tiyatro, Büyük Kilise, Mezar anıtlarıdır.

2) Laodikeia – Denizli’ye 6 Km. mesafede ve Eskihisar köyü yakınındadır. Burası III üncü asırda Antiochus tarafından kurulmuş, Roma devrinde Pergamum Krallığına verilmiştir. M.S. I inci asırda zelzelelerle yıkılmıştır. 1094 de Selçuk Türklerinin eline geçmiştir. Burada bulunan ve Roma devrinde Titus tarafından yaptırılmış bir stadyum ve buna bağlı Gimnazyum ile Tamamlar bulunmaktadır. Stadyumun önündeki tepede tiyatro kalıntıları ayrıca bir de su kemerleri vardır.

3) Akhan – Denizli’nin 8 Km. doğusundadır. Bu kervansaray, XIII üncü asır ortalarında, Selçuk Kumandanı Kara Sungur tarafından inşa ettirilmiştir. Doğu yüzü beyaz mermerlerle kaplı olduğundan Akhan adı verilmiştir. Hanın içinde yine XIII üncü asırda yapılmış bir cami vardır.

4) Çivril-Beye Sultan – Çivril kazasının Menteşe köyü yakınında. Prehistorik bir yerleşme yeridir. Burasının Hitit İmparatorluğu zamanında kuvvetli bir devlet olan Arzava Krallığının merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan kazılar esnasında Beyce Sultanının mühim bir ticaret merkezi olduğu ve en parlak devrini M.Ö. 1900-1700 tarihleri arasında yaşandığı tespit edilmiştir. İki tepeden ibaret olan Höyük üzerinde M.Ö. XVIII.nci yüzyıl ortalarında yangınla harap olmuş muhteşem bir sarayın bakiyeleri, tepe yamaçlarında hususi evleri ve şehri çevreleyen 5 Km. uzunluğunda surlara ait kalıntılar meydana çıkarılmıştır.

5) Buldan – Denizli’ye 44 Km. mesafededir. Yakınında bulunan Yenice köyünde Tripolis harabeleri bulunmaktadır. Şehrin Romalılardan önce kurulduğu tahmin edilmektedir. Bizanslılar devrinde Bizans – Türk savaşlarına sahne olmuştur. Bugün hemen tamamen harap olmuş şehrin başlıca eserleri; tiyatro, şehir surları ve çeşitli mimari kalıntılardır.

GEZİLECEK YERLER:

1) Pamukkale – Hieropolis harabeleri yanındadır. Topraktan fışkıran ve 150 Km. genişlikte bir göl meydana getiren, karbondioksit gazı zengin, sıcak, kireçli su, derin kanallar içinde akarak katlar halinde travertenler meydana getirir. Uzaktan bakınca pamuk yığınlarını andırdığı için, bu tabiat harikasına Pamukkale adı verilmiştir. Kaplıcanın suyu kalp ve damar sertliklerine, sinir hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Güzel motelleri vardır.

2) Çamlık – Çam kokulu havası, yemyeşil manzarası ile Denizli’nin en güzel gezi yerlerinden biridir.

3) İncili Pınar – Denizli’ye 3 Km. mesafededir. Tabii bir parka benzer güzel bir çamlığı, yazları açık olan bir gazinosu ve havuzu vardır.

4) Başkırcı Köyü – Denizli’ye 5 Km. uzaklıktadır. Karlı dağ, çam, kestane ormanları, kiraz ve nar bahçeleriyle güzel bir dinlenme yeridir. Avcılık ve dağcılık sporları için elverişlidir.

5) Buldan – Yenice Ilıcası – Denizli’nin 44 Km. kuzey – batısında, çam ağaçlarıyla bezenmiş, bir dağın yamacına kurulmuş, eski devirlerde sağlık merkezi olarak kullanılmıştır.

Denizli’ye Giden Otobüs Firmaları

Otobüs Firmaları Telefon Numaraları
Anadolu Ulaşım 444 01 64
Ben Turizm 0342 328 96 66
Buzlu Seyahat 0222 217 45 02
Denizli Seyahat 0258 241 10 58
İsmail Ayaz 0 222 227 89 39
Kamil Koç 0 224 261 50 00
Konset 0 332 265 01 22
Kütahyalılar 444 34 43
Metro Turizm 0212 319 28 00
Pamukkale 0232 445 55 66
Süha Turizm 0352 331 66 00
Tokat Seyahat 0356 214 15 22
Topçam Turizm 0356 212 44 41
Ulusoy 0212 692 15 00
Varan 0212 551 50 00
Yeni Adana Seyahat 0322 429 00 30
Şanal Kırşehir Seyahat 0386 252 65 10