Edirne Otobüs Firmaları - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Edirne Otobüs Firmaları

Edirne Otobüs Firmaları, Seferleri, Şubeleri, Telefon Numaraları, İletişim Bilgileri ve En Ucuz Edirne Otobüs Bileti Satışı Burada!

Balkan Yarımadasının Güney – Batı köşesini teşkil eden Trakya bölgesinde, Tunca ve Arda çaylarının Meriç Nehrine kavuştukları yer yakınında bulunur.

Edirne, Osmanlı Devletinin Bursa’dan sonraki baş şehridir. Bölgenin ilk sakinlerinin Traklar olduğu söylenilmektedir. II.nci asırda Roma İmparatoru Hadrianus burada bir şehir kurarak Hadrianapolis ismini vermiştir. Birçok istilalara uğradıktan sonra, 586 da Avarların eline geçmiş, 1101 – 1147 yıllarında Kudüs üzerine yürüyen Haçlı orduları tarafından iki defa muhasara edilmiştir. 1360’da Osmanlı devletinin merkezi Bursa’dan Edirne’ye nakledilmiştir. Rumeli fütuhatında birinci derecede rol oynamıştır. Edirne’de doğmuş olan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethi planlarım burada hazırlamıştır.

XVIII.inci asırda Edirne gerilemeye başlamış, yangın ve zelzele neticesinde tahrip olmuştur. 1828-29 Osmanlı – Rus savaşında, 1913’te ve İstiklal Savaşı esnasında Edirne bir müddet için düşman tarafından istila edilmiştir. 25 Kasım 1922 de Mudanya Mütarekesi gereğince ana vatana kavuşmuştur.

ŞEHİRDE TARİHİ YERLER:

1) Kale – Hadrianus zamanında yapılmış olması muhtemeldir. Kale içi denen yerin etrafındadır. Kalenin dokuz kapısı, dört köşesinde birer kulesi ve 12 burcu bulunmakta idi. Bugün yalnız Büyük Kule ayakta kalmıştır.

2) Camileri:

 1. a) Yıldırım Camii – İlk Cuma namazı kılınan camidir. XIV üncü asırdadır. Kiliseden bozma olduğundan mihrabı yana düşer.
 2. b) Eski Cami – I. Mehmet zamanında 1413 – 1414′ de inşa edilmiştir. Dörtgen şeklinde olup dört sütun üzerine dokuz kubbe ile örtülüdür. Bilhassa üzerindeki kitabeler ilgi çekicidir.
 3. c) Muradiye Camii – 1435 – 36 da Saray İçi’ne bakan tepede yapılmıştır. Mihrabı çini ile kaplıdır. İmaret ve hamamı XVI.ncı asırdandır.
 4. d) Darülhadis – Kale dışındadır. Murat devrindendir. Büyük kubbeli ve tek minarelidir. Kubbesi 1922 de yıkılmıştır. Yanında bazı Sultanların mezarı da vardır.
 5. e) Üç Şeref eli Cami – 1428 – 1448 de Murat devrinde yapılmıştı. Caminin bir büyük, 4 küçük kubbesi vardır. Caminin mermer döşeli haremi ve ortasında bir şadırvan vardır. Cami dört minarelidir. Üç şerefelisi çok yüksek ve geniştir. Bundan başka iki şerefeli “Baklava Minare” ve diğer ikisi birer şerefeli “Çubuklu Burmalı” minarelerdir. Üç şerefeli minarenin üç yolu vardır. Minareler bir Selçuk geleneği olan renkli tuğladan yapılmıştır. Kapısı stalaktit şeklinde işlenmiş mermerdendir.
 6. f) U. Beyazıt Camii – Tunca kıyısında 1484 – 1488 yıllarında yapılmıştır. Dört duvara istinat eden bir kubbesi vardır. Mihrabı çok zariftir. Camiin yanında Tabhane, Darüşşifa, Medrese ve İmaret bulunmaktadır.
 7. g) Selimiye Camii – Sinan’ın ölmez eseridir. Sultan Selim zamanında (1569 – 1575) inşa edilmiştir. Selimiye Camiinin kubbesi sekiz tane örme geniş sütuna İstinat eder. Camiin dört köşesinde üç şerefeli birer minare bulunmaktadır. Bunlardan harem kapısının sağ ve soluna isabet eden iki minarenin içinde her şerefeye mahsus ayrı merdivenler bulunmaktadır. Diğer iki minarenin tek merdiveni vardır. Caminin kubbe tarafındaki medrese bugün Eski Eserler Müzesi. Darülkurra ise Etnografya Müzesi olarak kullanılmaktadır. Selimiye Camii mimari tarzı ve iç tezünatı bakımından bir şaheserdir.
 8. h) Diğer Camiler – Şeyh Çelebi Camii, Defterdar Camii (Sinan’ın eseri), Beylerbeyi Camii, Sitti Sultan Camii, Mezit Bey Camii, Kadı Burhanettin Camii, Yahya Bey Camii’dir.

3) Köprüler:

 1. a) Gazi Mihal Köprüsü – Bizans devrinden kalmadır. 1420 de Kanunİ zamanında tamir görmüştür. II. Abdülhamit şehre yakın kısmını yeniden yaptırmıştır.
 2. b) Yeniköprü – 12 kemerlidir. Abdülmecit zamanında yapılmıştır. Meriç üzerindedir.
 3. c) Tunca – 1603 – 1615’de yapılmıştır. Mimarı Mehmet Ağa’dır.
 4. d) Yalnız Göz Köprüsü – Tek kemerlidir. Sinan tarafından yapılmıştır.
 5. e) Beyazıt Köprüsü – 1448 de Sinan tarafından yapılmıştır.
 6. f) Saraçhane – 10 kemerlidir. II. Murat zamanındandır.
 7. g) Saray Köprüsü – Kanuni zamanında yapılmıştır. Saray İçi’ni şehre bağlar.
 8. h) Bönce Köprüsü – Fatih zamanında yapılmıştır.

4) Çarşılar:

 1. a) Ali Paşa Çarşısı – Sinan’ın eseridir. 6 kapısı vardır.
 2. b) Bedesten – Çelebi Sultan Mehmet devrindendir. 19 kubbesi, 4 kapısı vardır. Bugün resim ve heykel müzesi olarak kullanılmaktadır.
 3. c) Arasta – III. Murat devrindendir. Bugün harap bir haldedir.

5) Kervansaraylar:

 1. a) Rüstem Paşa Kervansarayı – Kanuni zamanın Sinan tarafından yapılmıştır.
 2. b) Ekmekçi oğlu Ahmet Paşa Kervansarayı – Eskiden kurşunla kaplı olan çatısı şimdi kiremitle kaplanmıştır.

6) Hamamlar:

 1. a) Sokullu Mehmet Paşa Hamamı – Restore edilmiştir.
 2. b) Tahtakale, Topkapı hamamları – XIV üncü asırda yapılmıştır.

7) Saraylar:

 1. a) Sarayiçi – Bu parkta bulunan saray ve kasırlar yıkılmış, yalnız Adalet Kasrının kulesi kalmıştır.

8) Çeşmeler – Selimiye önündeki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi ve Beyazıt II. Camii Önündeki Sinan Ağa Çeşmesi halen mevcuttur.

GEZİLECEK YERLER:

1) Sarayiçi – Tunca nehrinin iki kolu arasında meydana gelmiş bir adacıktır. Bizanslılar devrinde sık ağaçlarla kaplıydı. Burada Bizans prensleri avlanırlardı. Her yıl meşhur yağlı Kırkpınar Güreşleri burada yapılmaktadır.

2) Söğütlük Mesiresi de gezilecek yerlerdendir.

Edirne’ye Giden Otobüs Firmaları

Otobüs Firmaları Telefon Numaraları
Asya Tur 444 00 05
Buzlu Seyahat 0222 217 45 02
Dağıstanlı Turizm 0212 658 09 22
Ece Turizm 0284 225 32 11
Edirne Birlik 0284 226 00 23
Edirne Volkan 0284 226 00 60
Fatih Turizm 444 01 39
Lüks Edirne Express 0284 226 01 10
Metro Turizm 0212 319 28 00
Nilüfer Turizm 0224 267 21 90
Soma Seyahat 0236 613 10 55
Ulusoy 0212 692 15 00