Elazığ Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Elazığ Otobüs Bileti

Elazığ Otobüs Bileti, Otobüs Seferleri ve Elazığ Otobüs Firmaları Bilet Fiyatları Bilgileri Burada! Elazığ’a Giden Firmaların Biletlerini Alabilirsiniz.

Sultan Abdülaziz döneminde XIX. yüzyılda küçük bir köyden geliştirilerek kurulan büyük ve planlı ilin adı “Mamure-tül Aziz”di. Halkın kısaca Elaziz’e çevirdiği ad, Cumhuriyet döneminde Elazığ oldu.

Elazığ’ın tarihi, Hititlerle başlayıp, Mitanni döneminde krallıkları ile sürer. Antukoğulları, Eretneoğulları, Dulkadiroğulları ve Akkoyunlular gibi büyük boylar hep bu topraklarda egemenliklerini sürdürmüşlerdir.

Bugün Elazığ’ın yerini almış olduğu eski Harput kasabasından XIX. yüzyıl gezgini Hommairde Hell: “Masallarda tasvir edilen doğu kentlerinin gerçek örneği” diye söz eder. O tarihte Harput’ta 843 dükkân, 10 cami, 8 kilise. 10 medrese, 8 kütüphane. 12 han ve 90 hamam vardır.

Harput kalesi bugün yıkıntı halindedir. İçinde 1364 tarihli bir onarım yazıtı vardır.

Coğrafi Konumu

Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Doğusunda Bingöl, batısında Malatya, kuzeyinde Tunceli ve Erzincan, güneyinde de Malatya ve Diyarbakır illeriyle çevrilidir.

İl topraklan dağlık ve ovalıktır, ilin güney bölümünde Güneydoğu Toroslar yükselir. Burada yükseltileri 2000 metre kadar olan Mastar, Hızarbaba, Kavunoğlan, Hacıali Dağları ve Akdağ uzanır. Kuzey bölümünde daha alçak tepeler yer alır. Bu dağlar arasında geniş, çukur alanlar vardır. Bunlardan biri Hazar Gölü çukur alanıdır

İlin batısındaki Baskil Dağları diğer alanlardan ayrılmıştır. Burası doğuda Murat Suyu; batıda Fırat kavsi ile çevrilmiştir ve ilin başlıca akarsuyu Murat ve kollarıdır. Murat. Karasu ile birleşerek Fırat’ı meydana getirir. Diğer akarsuları; Peri ve Haringet çayları, gölleri; Hazar ve Keban baraj gölleridir. Yüz ölçümü 9.153 kilometrekaredir.

Mevsimler ve Hava

İlde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise sert geçer. Kış ve ilkbahar mevsimleri sisli, bulutlu ve yağmurludur. Yağış bazen kar şeklindedir.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, nohut, fiğ. şeker pancarı, pamuk ve baklagillerdir. Sanayi ürünleri de; yem, yapay gübre, deri ürünleri, et, dokuma, iplik ve şaraptır.

Yeraltı zenginlikleri; volfram, çinko, demir, kurşun, pirit, bakır, manganez ve kömürdür.

Ulaşım ve Yöresellik

İlin uçak, tren ve karayolu bağlantıları vardır. Yolçatı istasyonundan ayrılan demiryolu Van Gölü kıyılarına uzanır. İskenderun – Erzurum karayolu da buradan geçmektedir. İl, Diyarbakır – Mardın yolu ile de Güneydoğu Anadolu’ya bağlanmıştır. Elazığ – Malatya – Kayseri yolu da ili ülkenin Batı bölgelerine bağlamaktadır. Elazığ otobüs bileti, www.otobus.org sitemizde indirimli olarak satılmaktadır.

Elazığ halk müziği, Orta Anadolu halk müziği ile arasındaki yöre geçit bölgesindedir. Ne var ki, türkülerinin karakteri daha çok Orta Anadolu’nun doğu kesimindekilere benzer. Özellikle Harput’ta halk müziği büyük aşama göstermiştir.

Görülecek Yerler

Harput: XIX. yüzyılın son yıllarına kadar önemli bir kent olan Harput, bugün kentin uzak bir banliyösü durumundadır. Harput’un Hititler dönemindeki adı, İşuva idi. Elazığ’a da Mezraa deniliyordu. Osmanlılar döneminde ordu Harput çevresinde konaklayınca, halk, Mezraa’ya taşınmıştır. Ordunun da yardımıyla yepyeni bir kent doğmuş ve o kuruluş günlerinin anısına kente Padişah Abdülaziz’in adına Mamure-tul Aziz denmiştir. Harput, tarihte bir kale kentti. Sadece bu Harput Kalesi’ne çıkmak için bile Elazığ otobüs bileti alabilirsiniz.

Harput Hisarı: Bugün bir yıkıntı durumundadır. 1364 tarihli bir onarım yazıtı vardır.

Harput Ulu Camii: Artukoğlu Melik Karaaslan Bey tarafından 1165’te yaptırılmıştır.

Sara Hatun Camii: (Külliye halinde yapılmışsa da bugün yalnızca camii ayakta kalabilmiştir.

Ahmet Bey Camii: 1515 yılında Karaçinzade Ahmet bey yaptırmıştır.

Balak Gazi Anıtı: Artukoğlu Devleti’nin kurucusu Balak Gazi’nin 1964’te dikilen anıtıdır.

Harap Baba Türbesi: Selçuklu dönemi eseridir. 1280 yılında yapılmıştır.

Elazığ otobüs bileti alıp, bu meşhur yerleri görebilirsiniz.

İlin Ünlüleri

Hamdi Suat Aknar (Tıp adamı), Vedat Dalokay (Mimar, yönetici), Hacı Feyzi Celayer (Maliyeci), Hüseyin Gökçelik (Yönetici)