Erzincan Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Erzincan Otobüs Bileti

Erzincan Otobüs Bileti, Otobüs seferleri ve Erzincan Otobüs Firmaları Bilet Fiyatları için Doğru Yerdesiniz! Kolayca Biletinizi Satın Alabilirsiniz!

1939’daki büyük depremden sonra yeniden kurulan kent, bu kez eski Erzincan’dan daha kuzeye alınmıştır. Kentin adı Antik Çağ’da “Aziris” idi.
Türkler XI. yüzyıldan sonra bunu “Erzincan”a çevirmişler, bu da halk dilinde Ezirgân olmuştur. Kentin geçirdiği büyük depremler yüzünden adının
Ezercan’dan geldiği söylentiler arasındadır.

Bir yüzyıl ara ile dünyanın ünlü gezginleri; Marko Polo ve İbni Battuta bu kentin ince dokumacılığı ve olağanüstü bakır sanatına hayran olmuşlardır.

Evliya Çelebi, “70 Camili Şehir” diye hayranlığını belirtirken Von Moltke de Kemah için ‘Asya kentlerinin en güzeli” diyordu.

Erzincan’ın tarihi de diğer Anadolu kentleri gibi Hititlerle başlarsa da gerçek önemi Türkler tarafından fethedildikten sonra artmıştır. Bölge topraklarını Anadolu Fatihi Kutalmış oğlu I.Sultan Süleyman Şah almış ve kumandanı Mengücek Bey’e vermiştir. Aşağı yukarı 200 yıl Mengüçoğulları çevreyi bolluk ve bayındır yaşatmışlardır. Daha sonra Selçuklu İmparatorluğu’na bağlanmıştır.

Sultan Alaeddin Keykubat, Celaleddin Harzemşah’ı Yassı Çemen’de, Fatih Sultan Mehmet de Uzun Hasan’ı Tercan’da (Otlukbeli’nde) yenmiş ve 1071 Malazgirt Savaşı’yla başlayan Anadolu’nun Türkleşmesi olgusu böylece bütünlenmiştir.

Osmanlı yönetiminde Erzincan; Erzurum Beylerbeyliği’nin 12 sancağından birine merkez olmuştur. Tanzimat’tan sonra da Erzurum vilayetinin 4 sancağından biridir.

Cumhuriyet döneminde bütün sancaklara il denince de Erzincan da illiğe yükselmiştir.

Sitemiz www.otobus.org bilet arama motorunu kullanarak Erzincan otobüs bileti alabilir ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni doyasıya gezebilirsiniz.

Coğrafi Konumu

Erzincan. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Doğusunda Erzurum, batısında Sivas, kuzeyinde Gümüşhane ve Giresun, güneyinde Elazığ ve Tunceli illeriyle çevrilidir.

İl toprakları iki sıra halinde yüksek dağlarla, bunlar arasına girmiş alçak düzeylerden oluşur. İl güneyinde Munzur Sıradağları uzanır. Bu sıradağlardan Munzur Dağı (3.188 m.), Eğripınar (3.150 m.), Koçgölbaşı (3.205 m.), Mercan Dağları (3.449 m.) gibi yükseltiler vardır.

Munzur Dağları’nın kuzey eteklerinde yer alan çukur alanlar Tercan Ovası ile başlar. Batısında da Erzincan Ovası bulunmaktadır. Ovanın kuzeyinde ise Çimen ve Keşiş (3.537 m.) Dağları yer almaktadır.

İlin başlıca akarsuyu. Fırat’ın iki kolundan biri olan Karasu’dur. Karasu, dağlardan inen küçük akarsuları toplar. Gölleri; Kadı Gölü’dür.

Yüzölçümü. 11.903 kilometrekaredir.

Mevsimler ve Hava

ilde uzun süren kışlar soğuk geçer. Bununla birlikte Erzincan Ovası korunmuş bir durumdadır. Ekim ayında don başlar ve Mayıs’a dek sürer. Kar, Nisan ayına dek yerde kalır. Yağışlar en çok ilkbahardadır. Yazlar sıcak ve kuraktır.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri; buğday, Erzincan ve ilçelerinde çoğu yıkıntı arpa, çavdar, şekerpancarı, fiğ ve patatestir. Sanayi ürünleri de; çeşitli gıda maddeleri, tuz, konserve, dokuma ve undur.

Yeraltı zenginlikleri, krom, demir, asbest, perlit, tuz ve linyittir.

Ulaşım ve Yöresellik

Erzincan’ın uçak (Erzurum’dan), tren ve karayolu ile bütün illere bağlantısı vardır. Ankara’ya 677, İstanbul’a 1088, İzmir’e 1263, Tunceli’ye 129, Elazığ’a da 282 kilometre uzaklıktadır. Erzincan otobüs bileti veya uçak bileti alarak bu bölgeye seyahat edebilirsiniz.

Ilın halk müziği, Orta Anadolu’nun iç bölgesindeki özellikleri içermektedir. Doğu Anadolu halk müziği etkisi hemen hemen azdır. Kemah ve Kemaliye çevresinde giderek zenginlik kazanır. Ezgiler ezik ve yalın olmasına karşılık içlerinde şaşırtıcı parçalara rastlanmaktadır. (Söğüdün Yaprağı Narindir Narin, Ağam Eğinli misin, Anneme Deyin ki Gele Yanıma).

Görülecek Yerler

Kemah’ta Kale Yıkıntıları, Melik Gazi Türbesi denen 8 köşeli kümbet, Gülabi Bey Camii, Tercan’da Mamahatun Türbesi, ayrıca Hekimimin ve Kömürhanı gibi XIII. yüzyıl yapıtları sayılabilir.

Antik dönemden ve Bizans döneminden kalma kale, sonradan Mengüçoğullarınca onarılmıştır.

Osmanlı döneminde askeri bir önemi kalmaması nedeniyle harap olmuştur Kale içindeki Kale Camii’ni Kanuni Sultan Süleyman II. İran Seferi’ne giderken yaptırmıştır. Kurşunlu Camii’de Kanuni dönemindendir ve Mustafa Çavuş tarafından yaptırılmıştır.

Caminin yanındaki Kervansaray ve Medrese, bu yüzyılın başlarında yok olmuştur. Erzincan’ın ünlü Medresesi de aynı yazgıya uğramıştır. Bunlar ve ildeki diğer değerli tarihsel yapıtlar hep 1939 depreminde yıkılmıştır. Erzincan otobüs bileti ile Kemah ile birlikte birçok yeri gezebilirsiniz.

İlin Ünlüleri

Saffet Arıkan (Asker, politikacı), Behçet Kemal Çağlar (Şair), Cahit Öztelli (Öğretmen, folklorcu), Şemsettin Günaltay (Devlet adamı).