Gaziantep Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Gaziantep Otobüs Bileti

Gaziantep Otobüs Bileti Satın Almak, Seferleri, Firmaları ve En Ucuz Gaziantep Otobüs Biletleri Burada!

Kahramanmaraş’tan Halep’e, Bilecik’ten Akdeniz kıyılarına ve Diyarbakır’dan İskenderun’a giden eski yolların üzerinde bulunan kentin kimlerce ve hangi tarihte kurulduğu bilinmemekle beraber, yerinin Selçuklular tarafından seçildiği varsayılır, ilin üzerinde bulunduğu topraklar, eski Babil İmparatorluğu ve sonradan da Hititlerin egemenliğindeydi.

Tarihte bilinen ve ünü olan asıl kent Aintab’tır. Bugünkü Gaziantep’in 12 kilometre kuzeybatısında Nizip çayının yukarı mecrasındaydı. Bizanslılar döneminde sağlamlaştırılmış bir kale olarak adı geçmektedir. Maraş yolu üzerinde bulunan ve Delük denilen bu tarihsel kentin kalıntılarında bir anıt bulunmuştur. Üzerinde Hititlerin Fırtına Tanrıçası olan Dolichenus, bir öküz üzerinde tasvir olunmaktadır.

Delük kenti XI. yüzyılın ikinci yarısında Selçukluların 1097’de Haçlıların yönetimi altında kalmış; 1270’de Moğolların istilasında yıkılmış ve sonra sırasıyla 1272’de Mısırlıların, 1389’da Dülkadiroğulları’nın ve 1400’de de Türk – Moğol Hakanı Timur’un eline geçmiştir.

1471 yılma dek Dulkadiroğullarından kalan kent, aynı yıl Mısır Memlükleri’nin eline geçti. Yavuz Sultan Selim, Mercidabık Meydan Savaşı’nı vermek üzere Merzeban suyu üzerinde konuklandığında 13 Ağustos 1516’da kendisine kalenin anahtarları getirilmiş ve o da 20 – 22 Ağustos tarihlerini kentte geçirmiştir.

1648 ile 1671’de iki kez yöreyi ziyaret eden Evliya Çelebiye göre; burada 32 mahalle, 8000 ev, 100 kadar camı, medrese, han, hamam ve üstü kapalı bir çarşı bulunduğunu anlatır. 1. yüzyılda Eyyübilerle, Memlüklerden kalma saraylar bulunuyordu. Çeşitli istilalardan zarar görmüş olan kent, tarih yapıtları bakımından zengin sayılmamaktadır.

Gaziantep adının kaynağı, Arapların kente verdikleri Ayıntap’dır. 1921 yasası ile kente Gaziayntap denilmiş ve bu ad 1928’den beri Gaziantep olmuştur. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizlerce 15 Ocak 1919’da işgal edilmiş ve 9 ay, 2 gün sonra (5. Kısım) İngilizlerin yerini Fransızlar almıştır. Fransızlar, Ermenileri silahlandırmışlar, bu yüzden de Antepliler hayli zülüm görmüşlerdir. 1 Nisan 1921’de silaha sarılarak başkaldıran halk, 10 ay, 6 gün Fransız işgalcileri ile savaşarak dünyanın ilgisiyle hayranlığını toplamıştır. Kentin “Gazi” ünvanı bu olağanüstü kahramanlığından gelmektedir.

Gaziantep otobüs bileti alarak sizlerde bu tarihe çok daha yakından bakma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Coğrafi Konumu

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Doğusunda Şanlıurfa, batısında Adana ve Hatay, kuzeyinde Adıyaman ve Kahramanmaraş, güneyinde de Türkiye sınırı yer alır.

İlin doğu kesimlerindeki topraklar 500 – 700 metre yüksekliğindeki yaylalar halindedir. Güneye ve doğuya doğru yüksekliği giderek azalan bu yaylalar, birçok akarsu vadileri ile yarılarak az – çok tepelik bir görünüm almıştır.

Yaylanın batısında dağlık bir alan başlamaktadır. Yuvarlak sırtlar biçimindeki bu tepeler, kentin batısında 400 metreye kadar yükselirler. Adı geçen dağların hemen batısında da güney batı kuzey doğu doğrultulu oluk biçimli çukur bir alan bulunur. Bu oluk, kuzeyde Kahramanmaraş, güneyde de Hatay illeri içinde devanı eder

Bölgenin doğal bitki örtüsü dağlık ajanlarda ormanlık, ova ve yaylalarda da otlaklardır. Yıllarca süren bilgisizlik yüzünden ormanlar yerlerini çalılıklara bırakmıştır.

En önemli akarsuyu Şanlıurfa ili ile sınır çizen Fırat, kuzeydoğuya kıvrılır. Fırat’a Gaziantep yaylasını yaran birçok küçük akarsular karışır. Bunların içinde; Nizip Suyu, Sacur Suyu ve Karasu en büyükleridir. İlin güneyindeki Kuveyk Çayı, Suriye düzlüklerine girip burada son bulmaktadır.

Tahta Köprü baraj gölü, tek il gölüdür. Yüz ölçümü, 7.642 kilometrekaredir.

Mevsimler ve Hava

Yaz süresince sıcaklık, 30 derece dolayındadır. Ağustos’ta 42 dereceye kadar çıkar. İlkbahar ve kış mevsimlerinde çok yağmur alan bu ilimiz yaz aylarını kurak geçirir.

Rüzgârlar çoğu kez batı yönünden eserler. Kışın doğu ve kuzeydoğu rüzgârlarının etkisinde kalır.

Hava, yılın 160 günü güneşli, 145 günü parçalı bulutlu ve 60 günü de kapalı ve yağışlıdır.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, pamuk, keten, nohut, zeytin ve susamdır. Sanayi ürünleri de; zeytinyağı, dokuma, rakı, un, makarna, sabun ve şaraptır.

Yeraltı zenginlikleri; krom, manganez, demirli boksit, kalker ve fosfattır.

Ulaşım ve Yöresellik

İl, yol bakımından önemli bir geçit alanıdır. Akdeniz bölgesini güneydoğu Anadolu’ya ve Doğu Anadolu’ya bağlayan yolların önemli bir bölümü bu il topraklarından geçer. Fevzipaşa – Malatya ve Fevzipaşa – Halep demir yolları ilin batısından geçmektedir. Bu sonuncusu üzerinde bulunan ve Maraş ili sınırlarında kalan Narlı istasyonundan ayrılan bir hat Gaziantep’e varır.

İI; Ankara’ya 685, İstanbul’a 1.126, İzmir’e 1.107, K.Maraş’a 80 ve Adana’ya 207 kilometre uzaklıktadır. Gaziantep otobüs bileti sorgulama yaptığınızda buradaki tüm illere gidebilirsiniz.

Ayrıca bir büyük köprü de Fırat’a aşar. Bölge halk oyunları, türküleri ve masallarıyla hikâyeleri içeren zengin bir folklora sahiptir. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türk kültürünün yayılma merkezlerinden biri olan Gaziantep’in yemek folklorunda yer alan kebapları (özellikle Carlak Kebabı), acılı ve hafif acılı yemekleri, fıstık ezmesi ve baklavaları ünlüdür.

Görülecek Yerler

Kale: Bizans imparatoru Justinianus (527-565) tarafından yaptırılmış ve ilk kez Memlük Sultanı Kaydbay, sonra da Kanuni Sultan Süleyman eliyle onarılmıştır Doğu kısmında büyük bir kapı dışında çevresi derin bir şetle çevrilmiş, içinde evleri bulunan kalenin aynı adındaki kralın kızkardeşi Anter’in çok değerli bir yüzüğü satılarak yapıldığı söylenir.

İşçiliği ilgi çekici olan Ahmet Çelebi Camii, XI. yüzyılla ilgili Ömeriye Camii: yeraltına merdivenle inilen Pişirici Medresesi ile Esenbek Şıh, Kozluca ve Canbolat Camileri’dir.

Arkeoloji Müzesi: Müze olarak Selçuk Medresesi kullanılmaktadır. Zincirli – Kargamış – Sakçagözü kazısında çıkarılan eserlerle Hititlerin zengin mühür koleksiyonu görülebilir.

Çevredeki kent ve kalıntılar: Altıntaş’ta yıkıntı halinde Selçuk Kalesi; Kilis’in kuzeyinde Revanda Kalesi; Fırat’ın Mersiman nehriyle birleştiği yerde Rum Kalesi; kazıların Hellenistik, Roma ve Bizans yapıtları ortaya çıkardığı 10 kilometre kuzeyinde Dulluk; Gaziantep’in 67 kilometre doğusunda eski Belkıs kentidir.

Gaziantep ili Hitit İmparatorluğu’nun M.Ö. 1200 yıllarında Deniz kavimleri tarafından yıkılmasından sonra Anadolu Hitit İmparatorluğu’nun topraklarını içine alır.

Kargamış: Kentin 81 kilometre güney doğusunda bulunan Kargamış, M.Ö. 1200 yılından bu yana Anadolu Hitit İmparatorluğu’nun Deniz Kavimleri’nce baskına uğraması sonucu yıkılması ile önem kazanmıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve kuzey Suriye’de kurulan Hitit krallıkları arasında, Kargamış, en önemlisivdi. Fenikeliler ile Asurlular arasında geçen savaşlardan zarar gören bu kent M.Ö. 717’de Asurlularca alınmıştır. Kargamış’ta yapılan kazılarda mitolojik sahneleri ve saray yaşamını canlandıran kabartmalar bulunmuştur. Bunlarda Asur sanatının etkileri görülür. Bulunan eserlerden büyük bir bölümü Ankara Hitit Müzesi’ndedir.

Sakça gözü: Gaziantep’in 50 kilometre batısındadır. Yapılan kazılardan yörenin Neolitik. Kalkolitik ve Hitit dönemlerinde yerleşme yeri olduğu anlaşılmıştır. Efulunan eserlerden bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir.

Zincirli (Samal): Kentin 98kilometre batısındadır. Anadolu Hitit İmparatorluğumun yıkılmasından sonra, Zincirli, en parlak dönemi yaşayan küçük bir krallıktı. Asur Kralı II. Sargon’un baskınına uğramış ve Asur devletine katılmıştır. Kazılarda çıkan eserlerden bir bölümü Ankara ve Berlin Müzesi’ndedir.

Nizip: Bizanslılar’dan kalma bir kilisesi vardır. Dünyada ün salan Antep fıstığı ile kilimleri, baklavası, sabunlan ünlüdür. Başpınar, Kavaklık, Karpuzatanpınarı, Kalaylı Pınar gibi gezi yerleri kentin çevresinde 5 – 20 kilometre uzaklıktadır.

Otobus.org üzerinden Gaziantep otobüs bileti aldığınızda Kargamış, Sakça Gözü, Zincirli, Nizip gibi yerleri görebilirsiniz.