Gaziantep Otobüs Firmaları - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Gaziantep Otobüs Firmaları

Gaziantep Otobüs Firmaları, Seferleri, Şubeleri, Telefon Numaraları, İletişim Bilgileri ve En Ucuz Gaziantep Otobüs Bileti Satışı Burada!

Gaziantep Güney-Doğu Anadolu’da Fırat nehrine dökülen Saçar çayının yukarı kollarından birisi üzerinde kurulmuştur. Gaziantep ili daha ziyade koyun yetiştirmeğe elverişli bir araziye sahiptir. Bölgenin en önemli mahsulü Şam fıstığıdır.

Şehrin kimler tarafından kurulduğu kesin olarak belli değildir. Bugünkü Antep’in Doliche şehrinin yerine kurulduğu zannedilmektedir. Hititler, Asurlular, Romalılar, Bizanslılar, Araplar zaman zaman buraya hakim olmuşlardır. 1.yüzyılın sonunda Selçukluların, XV. yüzyılın ilk yarısında da Memluk Sultanlarının eline geçmiştir. Antep 1516’da Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi esnasında zapt edilerek Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresi altına girmiştir.

1919’da Fransızların işgaline uğrayan şehir Kurtuluş Savaşında göstermiş olduğu büyük kahramanlıktan dolayı Gazi unvanım almıştır.

ŞEHİRDE TARİHİ ESERLER:

1) Ahmet Çelebi Camii — 1083 tarihinde yapılmış ahşap bir camidir. İşçiliği ilgi çekicidir. Yanında medresesi bulunmaktadır (1125).

2) Ömeriye Camii – Antep’in İslamlar tarafından zapt edildiği zaman yapıldığı zannedilmektedir (XI. asır).

3) Pişirici Medresesi – 10 ila 30 merdivenle inilen yer altındaki mahalleri ilgi çekicidir.

4) Diğer Camiler – Savaştan önce Gaziantep’te 37 cami, 60 mescit bulunmakta idi. Savaş sırasında bunların bir kısmı yıkılmıştır. Ayakta kalanların en önemlileri Esenbek Şıh, Kozluca, Canbolat’tır.

5) Arkeoloji Müzesi – Selçuk Medresesi şimdi müze olarak kullanılmaktadır. Burada Zincirli, Sakçagözü, Kargamış kazılarından çıkan eserlerin bir kısmı görülebilir. Bilhassa Hititlere ait mühür koleksiyonu zengindir.

6) Kale – Selçuklular tarafından yapılmıştır.

CİVARDA TARİHİ YERLER VE ESERLER:

1) Kaleler – Gaziantep civarında dört kale bulunmaktadır:

  1. a) Tilhabeş Kalesi.
  2. b) Altıntaş Kalesi – Çok tahribe uğramıştır.
  3. c) Revanda Kalesi – Kilis’in kuzey tarafındadır.
  4. d) Rumkale – Fırat ve Merzimen sularının birleştikleri yerdedir.

2) Düllük – Şehrin 10 Km. kadar kuzeyindedir. Burada yapılan kazılar neticesinde Yunan, Roma, Bizans devirlerinden kalma eserler meydana çıkarılmıştır.

3) Belkis – Gaziantep’in 67 Km. doğusundadır. Yunan, Roma, Bizans devirlerini yaşamıştır.

4) Kargamış – – Şehrin 81 Km. güney doğusundadır. Kargamış, M.Ö. 1200 yılından itibaren Anadolu Hitit İmparatorluğu’nun, Deniz Kavimleri tarafından istilası neticesinde yıkılmasıyla önem kazanmıştır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve kuzey Suriye’de kurulan Hitit krallıkları arasında Kargamış en önemli siydi. Fenikeliler ile Asurlular arasında cereyan eden savaşlardan zarar gören bu şehir M.Ö. 717’de Asurlular tarafından zapt edilmiştir.

Kargamış’ta yapılan kazılarda mitolojik sahneleri ve saray hayatını canlandıran kabartmalar bulunmuştur. Bunlarda Asur sanatının tesirleri görülür. Bulunan eserlerden büyük bir kısmı Ankara Hitit Müzesindedir.

5) Sakçagözü – Gaziantep’in 50 Km. batısındadır. Burada yapılan kazılardan buranın Neolitik, Kalkolitik ve Hitit devirlerinde yerleşme yen olduğu anlaşılmıştır. Bulunan eserlerden bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesindedir.

6) Zincirli (Samal) – Gaziantep’in 98 Km. batısındadır. M.Ö. 1200 tarihinde Anadolu Hitit İmparatorluğunun yıkılmasından sonra Zincirli en parlak devrini yaşayan küçük bir krallıktı. Asurluların Kralı II. Sargon’un istilasına uğramıştır (M.Ö. VUL asır). Kazılarda çıkan eserlerden bir kısmı Ankara ve Berlin müzelerindedir.

GEZİLECEK YERLER:

Başpınar – Şehre 10 Km. mesafededir, içme sulan olan bir mesiredir.

Gaziantep’e Giden Otobüs Firmaları

Otobüs Firmaları Telefon Numaraları
Ben Turizm 0342 328 96 66
Metro Turizm 0212 319 28 00
Seç Turizm 0342 328 94 94
Tatlıses Turizm 0414 215 55 11
Tokat Seyahat 0356 214 15 22
Topçam Turizm 0356 212 44 41
Çayırağası 0342 328 92 22