Giresun Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Giresun Otobüs Bileti

Giresun Otobüs Bileti Promosyonları ve Giresun’a Giden Otobüs Firmaları, Seferleri En Ucuz Fiyatlarla Burada!

Giresun kentinin eski çağlarda Kerasos’tur. Türkler bunu kendi dillerine uydurarak Giresun demişlerdir. Kerasos adı kiraz anlamına gelen bir sözcükten türemiştir. Deniz yoluyla Yunanistan’dan gelen Miletliler, bu yörede çok bol kiraz ağacı olduğunu görünce kente Kiraz Kenti anlamına gelen Kerasos demişlerdir.

M.Ö. VIII. yüzyılda Miletlilerce kurulmuştur. Yine M.Ö 183 yılında Sinop’u alan Pont Kralı Parnas doğuya yürümüş, önce Ordu’yu ve sonra da Giresun’u almış, burasını genişleterek kendi adını vermiştir.

Daha sonraları Roma İmparatorluğu’nun eline geçen Giresun, bu İmparatorluğun ikiye bölünmesinden sonra (395) Bizans’a bağlanmıştır. 1204’te Bizans’ın Haçlılarca zaptı üzerine yeni bir Latin İmparatorluğu kurulunca Komen Hanedanı’ndan olan Aleksius Komenus, İstanbul’a kaçıp merkezi Trabzon olmak üzere bir Rum imparatorluğu kurmuş ve Giresun da egemenliğine girmiştir. Bir ara Cenevizliler kenti yağma etmişlerdir.

Giresun, ilk kez XIV. yüzyılın ikinci yarısında Türklerce fethedilmiş ve bundan sonra da Türklerle Rumlar arasında sürekli bir çekişmeye tanık olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, 1461 yılında Trabzon Rum (Pontos) İmparatorluğuna son vermiş ve Giresun da böylece Osmanlı devletine katılmıştır.

Erzurum Beylerbeyliği’ne bağlı bir sancak iken Tanzimat’tan sonra Sivas vilayetinin 4 sancağından biri olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında sancakların illere dönüşmesi nedeniyle Giresun da il yapılmıştır.

Giresun otobüs bileti rezervasyonu yaparak biletinizi daha sonra alabilirsiniz. Böylece bilet bulamama durumunuz olmayacak.

Coğrafi Konumu

Giresun, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alır, doğusunda Trabzon ve Gümüşhane, batısında Ordu, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde de Sivas ve Erzincan illeriyle çevrilidir.

İl toprakları Doğu Karadeniz sıradağlarının orta kesimindedir. Giresun Dağları adını alan bu dağların yükseltileri 2000 metrenin üstündedir. Giresun Dağları’nın Aksu batısında kalan kesimlerine Karagöl adı verilir. Bu dağların bazı yüksek kesimlerinde buzul aşımının oyduğu küçük göllere rastlanır ve dağların güney eteklerinde Kelkit Çayı vadisi doğudan batıya uzanmaktadır.

Toprakların yüzde 94,3’ü dağlarla, yüzde 0,2’si ovalarla ve yüzde 5,5’i de platolarla kaplıdır. Doruk noktaları; Abbas Musa Tepesi (3.331 m.), Cankurtaran Tepesi (3.278 m.), Gavur Dağı (3.248 m.), Kara taş Tepesi (3.107 m.)’dir.

Önemli akarsuları: Kelkit ve Harşit çaylarıdır. Gölleri; Ördek Gölü ve Karagöl’dür.

Yüz ölçümü 6.934 kilometrekaredir.

Mevsimler ve Hava

Yazlar serin geçer. Sıcaklar Mayıs ayından Ekim ayma dek sürmektedir. Ekim’de 37 dereceye kadar çıkar. Yılın her mevsimi yağışlıdır. En çok yağış, Ağustos ayındadır.

Bölgede sürekli olarak güneydoğudan hafif rüzgârlar eser. Fırtınalar, batı ve güneybatı yönündendir.

Hava, yılın 43 günü açık, 164 günü parçalı bulutlu ve 148 günü de kapalı ve yağışlıdır.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, mısır, fiğ ve fındıktır. Sanayi ürünleri de; fındık ürünleri, kereste, kâğıt, çay ve balıkyağıdır. Yeraltı zenginlikleri, kurşun, çinko, bakır, uranyum, linyit, pirittir.

Ulaşım ve Yöresellik

Giresun; vapur, kara yolu ve (Trabzon yoluyla uçak ile) bağlantılıdır. İl; Ankara’ya 627, İstanbul’a 991, İzmir’e 1213. Ordu’ya 46, Trabzon’a 131 kilometre uzaklıktadır.

Diyarbakır otobüs bileti hem şehir içi hem de şehirler arası olarak buradadır. Onlarca firma arasından biletinizi seçebilir ve satın alabilirsiniz.

İlin başta fındığı, fındıklı tel kadayıfı, kaymaklı baklavası ve başta balık yemekleri olmak üzere zengin bir yemek folkloru vardır.

Görülecek Yerler

Giresun Kalesi: Kentin denize uzanan yarımadasını görüntü olarak bütünler. Pontoslular döneminden kalmadır.

Acısu Mağarası: Alucra ilçesindedir. Bir doğa harikası sayılan Tepesi Delik Mağarası da bu ilçededir.

Kulakkaya: Şebinkarahisar yolu üzerinde bir yayladır. Çamlığı ve Desput Suyu ile de ünlüdür.

Gedikkaya: Kentin doğusundadır. Kartal başı görünümündedir.

Giresun Adası: Eski çağlardan kalma ve Tanrı Mars’a adanmış bir tapınağı da vardır. Adanın çevresi Mayıs ayında ziyaretçilerle dolup taşar. Mayıs 7’si denen ve 20 Mayıs gününe rastlayan tarih, bu ziyaret günüdür. Ada çevresinde motorlarla tur atan ziyaretçiler çeşitli dileklerde bulunurlar.

Şebinkarahisar: Romalı lejyon askerlerince koloma adı altında M.S. 200 yıllarında kurulmuş, sonraları piskoposluk merkezi durumuna getirilmiştir. İç ve dış kaleden oluşan kalesi Ortaçağ ile ilgilidir.

Tirebolu: Cenevizlilerce yapılan Merkez Kalesi ile Bedrama Kalesi. Andos Kalesi adı ile üç kalesi vardır.

Şebinkarahisar ve İnişdibi maden suları yörenin şifalı sularıdır.

Tüm Giresun otobüs bileti şirketleri en ekonomik fiyatlar ile indirimli olarak burada!