Gümüşhane İstanbul Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Gümüşhane İstanbul Otobüs Bileti

Gümüşhane İstanbul Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları Burada! Gümüşhane’den İstanbul’a Giden Otobüs Firmaları ile En Ucuz Bileti Al!

Camiler minare ve kubbeleri ile İstanbul’u süsleyen İslam uygarlığı eserleridir. İlimizde ilk cami Emeviler tarafından yapılmıştır. Bu cami Perşembe Pazarı semtindeki Arap Camii’dir. Bugün İstanbul’da 1000’in üzerinde cami ve mescit vardır. Bunların en önemlileri Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Eyüp, Beyazıt, Nuri Osmaniye, Sultan Selim, Yeni Cami, Laleli, Şehzade, Beylerbeyi ve Valide camileridir. Şimdi bunların bir kaçını tanıyalım.

Sultanahmet Camii: Sultanahmet semtinde 1609-1616 yılları arasında 1.Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Mimar Mehmet Ağa yapmıştır. Altı minaresi vardır. Dört minare üçer şerefeli, iki minare ikişer şerefelidir. Caminin içi mavi çinilerle süslenmiştir. Bu sebeple yabancılar MAVİ CAMİ adını vermişlerdir.

Fatih Camii: 1471 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından külliye- si ile birlikte yaptırılmıştır. İkişer şerefeli iki minaresi vardır. Caminin büyük kubbesi, dört büyük fil ayağının taşıdığı kemerlere oturtulmuştur. Depremden zarar görerek onarılmış tarihi bir eserdir. Avlusunda kırmızı granit ve yeşil somadaki mermerden 18 sütun vardır.

Eyüp Sultan Cami: Fatih Sultan Mehmet tarafından 1458 yılında yaptırılmıştır. Peygamberimizin sancaktarı (Ebu Eyyub’ul Ensari)’nin türbesi caminin bahçesindedir. Caminin etrafında külliyesi vardır. Adaklık kurban kesim yerleri ve aş evi mevcuttur. Fatih’in kurduğu bu hayır müessesesi halen çalışmaktadır. Caminin kubbesi 8 mermer sütunla kemerlere oturtulmuştur. İkişer şerefeli iki minaresi vardır. İslam ülkelerinden gelen Müslümanlarca ziyaret edilen kutsal yerdir.

Süleymaniye Camii: Kanuni Sultan Süleyman, 1549-1557 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Erişilmez dış ve iç güzelliğe sahiptir. Büyük kubbesi granitten dört sütun üzerindedir. Birinci sütun kız taşıdır. İkinci sütun İsfenderiye’den, üçüncü sütun Lübnan’dan, dördüncü sütun Topkapı Sarayı’ndan temin edilerek konulmuştur. Dört minaresi vardır. İkisi üçer, ikisi ikişer şerefeli minareleri çok güzel bir görünüm arz eder. Kanuni’nin onuncu Osmanlı padişahı olduğunu minarelerdeki şerefe sayıları gösterir.

Gümüşhane’den İstanbul’a Giden Otobüs Firmaları

Otobüs Firmaları Telefon Numaraları
Metro Turizm 0212 319 28 00 – 658 32 32
Yeşil Gümüşhane 0212 658 16 37 – 658 16 38