Gümüşhane Otobüs Firmaları - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Gümüşhane Otobüs Firmaları

Gümüşhane Otobüs Firmaları, Seferleri, Şubeleri, Telefon Numaraları, İletişim Bilgileri ve En Ucuz Gümüşhane Otobüs Bileti Satışı Burada!

Anadolu’nun kuzey – doğusunda dağlık arazili bir vilayetimizdir. Erzurum ve havalisini Karadeniz’e bağlayan transit yolu üzerinde bulunmaktadır. Yemişleri, bilhassa elmaları ünlüdür. Ayrıca gümüş madenlerinden dolayı şöhret kazanmıştır.

Eski bir maziye maliktir. İlk olarak Urartular tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Makedonya Kralı Büyük İskender M.Ö. 331’de giriştiği doğu seferinde bu mıntıkayı da hakimiyeti altına almıştır.

Daha sonra bu havali zaman zaman İranlılar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar idaresi altına girmiştir.

Gümüşhane, Anadolu’da Selçuk Türklerinin ilk fethettikleri yerlerden biridir. 1071 Malazgirt Savaşından sonra beliren emirler arasında Gümüşhane vilayeti bölünmüştür. Bayburt, Çoruh havzası ile birlikte Saltuk- oğullarına, Gümüşhane ve Kelkit ise, Erzincan Emirliğine dahil olmuştur. Bir müddet için İlhanlıların istilasına uğrayan bu bölge, daha sonra Karakoyunluların ve nihayet Akkoyunluların eline geçmiştir.

1514’de Osmanlı Hükümdarı Yavuz Sultan Selim Gümüşhane’yi hudutları içine almıştır. İlk önce Erzurum’a daha sonra Trabzon’a bağlı Sancak Merkezi olmuştur. 1916’da Rus istilasına uğramış, 1918’de kurtulmuştur.

CİVARDA TARİHİ ESERLER:

1) Bayburt – M.Ö. I. yüzyılda yapılmış olduğu sanılan kale, şehre hakim bir tepenin üzerindedir. Justinianus zamanında tamir görmüştür (VI. yüzyıl). Bayburt’taki Ulu Cami, XV. yüzyıldan bir eserdir.

2) Sadak Köyü – Kelkit ilçesine bağlıdır. Trabzon – Pontus imparatorluğunun mesire mahalli olarak kullanılmıştır. Eski devirlere ait su kemerleri ve kale duvarları kalıntılarına tesadüf edilir.

Gümüşhane’ye Giden Otobüs Firmaları

Otobüs Firmaları Telefon Numaraları
Metro Turizm 0212 319 28 00
Yeşil Gümüşhane 0212 658 16 37
Şiran Seyahat 0456 511 77 72