Hakkari İstanbul Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Hakkari İstanbul Otobüs Bileti

Hakkari İstanbul Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları Burada! Hakkari’den İstanbul’a Giden Otobüs Firmaları ile En Ucuz Bileti Al!

İlimiz İstanbul’un geçmişi çok eskilere dayanır. Milattan önce 3000 yıllarında kurulduğu sanılmaktadır. Önceleri Haliç’in güneyinde Traklar oturmuşlar. Kadıköy İlçesi Fikirtepe semtine Fenikeliler yerleşmiştir. Bu güzelim şehre daha sonra Yunanlılar gelmiştir. Megara şehrinden gelen bir kafile M.Ö 658 yılında Sarayburnu’na gelmiş ve buraya yerleşmişlerdir. İstanbul adı, eski Yunanca “İSTİN BOLİN” (şehre gidiyorum.)Sözünden veya Türk’lerin bu şehirde (İslam bol) kelimesinden türetilmiştir. Milattan önce ikinci yüzyılda Romalıların eline geçmiş. Bu şehri Konstantin 325’te yeniden kurmuştur. Daha sonra 395’te Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti olmuştur.

Türkler, İranlılar, Araplar tarafından İstanbul çeşitli defalar kuşatılmıştır. Müslüman Araplar 655’de Bizans donanmasını yok etti. İstanbul 668-669 yıllarında Halife Yezid tarafından kuşatıldı. Bu savaşa Peygamberimiz Hz. Muhammed’in yakın arkadaşları Halit oğlu Zeyd, Ebu Eyyub’el Ensari (Eyüp Sultan’da türbesi vardır.) gibi birçokları katıldı. Halife Maviye’de 673-674 yıllarında karadan ve denizden kuşattı, fakat netice alamadı.

Malazgirt zaferinden sonra Selçuklu Türkleri ancak Üsküdar’a kadar geldiler. Daha sonra yani 1204’te haçlılar şehri aldılar. İnsanlar kılıçtan geçirildi. Şehir yağmaladılar. Yaktılar, harap ettiler. Bizanslılar 1261’de Latinler’den İstanbul’u geri aldılar. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt 1390 da İstanbul’u kuşattı. Daha sonra Niğbolu zaferini Haçlılara karşı kazandı. Anadolu Hisarı’nı yaptırdı. 1397 de yeniden İstanbul’u kuşattı fakat alamadı. Ayrıca Musa Çelebi 1411 de, ikinci Murat 1422 de İstanbul için çetin savaşlar yaptı. Nihayet ikinci Murat’ın oğlu, ikinci Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) 29 Mayıs 1453’de İstanbul’u Bizanslılardan aldı. İstanbul’un Türkler tarafından alınması ile ortaçağ sona erdi, yeniçağ başladı. İstanbul Türklerin eline geçince Ayasofya ve bazı kiliseler camiye çevrildi. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden gelen insanlar İstanbul’a yerleşti. Mimar Sinan’ın eserleri, bahçeler ve eğlence yerleri ile dünyanın en güzel şehri durumuna erişti.

Birinci dünya savaşından sonra 16 Mart 1920’de düşman kuvvetleri İstanbul’u işgal ettiler. İsmet İnönü’nün Kurtuluş Savaşı sonunda imzaladığı Lozan Barışı’ndan sonra 6 Ekim 1923’te işgalden kurtuldu. Bu kurtuluşu her yıl 6 Ekim günü birlikte törenlerle kutluyoruz.

Cumhuriyet devrinde İstanbul’un yolları yapıldı. Yeni eserlerle süslendi. Bu şehirde ve çevresinde endüstri, ticaret, ekonomi, kültür hızla gelişti. Şehir daha geniş alana yayıldı. Nüfus arttı, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı, Kısacası gelişen İstanbul şehri dünyadaki büyük şehirler arasında yerini aldı.

İlimiz gezilip görülmeye ve incelemeye değer çok sayıda tarihi eserler sahiptir. İncelemek istediğimiz bu eserler; surlar, camiler, hisar ve kuleler, çeşmeler, anıtlar, müzeler, saraylar, parklar, gezi ve dinlenme yerleri adı altında dokuz bölümden meydana gelir. Şimdi sıra ile bu bölümlere ait bilgilerle birlikte resimleri de gözden geçirelim.

SURLAR: İstanbul’da oturan eski uluslar bu şehrin etrafını taş duvarlarla çevirmişlerdi. Düşmanlardan korunmak için yapılan bu taş duvarlara SUR denir. Yedikule’den Ayvansaray’a kadar uzanan 20 km. uzunluğunda kara surları yarı yıkık kalıntıları ile göze çarpar. Sarayburnu’ndan Yedikule’ye kadar 8 km. uzunluğunda Marmara kıyısı surları kalıntıları bulunur. Sarayburnu ile Ayvansaray arasında 5 km. uzunluğunda Haliç surları kalıntıları eski eser olarak görülüyor. Bu surların Topkapı, Yedikule ve Edirnekapı kesimi onarılarak korunmaya alınmıştır.

Hakkari İstanbul Otobüs Bileti alımınızı Otobus.org ucuz bilet arama motoru ile  yapın ve paranızı çöpe atmayın!