Isparta Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Isparta Otobüs Bileti

Isparta Otobüs Bileti, Otobüs Seferleri ve Isparta Otobüs Firmaları Bilet Fiyatları Burada! Online Isparta Otobüs Bileti Satın Al, Paran Cebinde Kalsın!

GÜL yağı ve halı beldesi olarak bütün dünyaca bilinen ve yağış mevsimlerinde Akdeniz iklimini hatırlatan Isparta ili, Pisidya’nın bir bölümünü içine almaktadır. Libya, Pers ve Selevkos krallıklarına katılmak ve Büyük İskender’in M.Ö. 188’de ordularına Doğu’ya geçişine tanıklık etmekle beraber, Roma dönemine dek ilke! ve ılgadıktan uzak kalmıştır. Yıkıntı durumunda olan kale, Hamidoğullan’ndan kalmadır.

M.S. 395’te de Bizans yöreye egemen olmuştur, 1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Oğuz Türklerince alınmışsa da 1. Haçlı orduları kenti yeniden geri almış, böylece yine Bizans’ın eline geçmiştir. 1203’te Anadolu Selçuklularına katılmıştır. Daha sonra Hamidoğulları ve İlhanlılarca alınan bölge, I. Murad döneminde Osmanlı ülkesine, 1391’de de Yıldırım Beyazıt tarafından kesin olarak katılmıştır.

Kent, 1402 yılındaki Timur işgallerinde pek bir zarar görmemiş, Fatih döneminde de Antalya ve Burdur’la birlikte geniş bir eyaletin yazlık merkezi durumuna getirilmiştir.

Tanzimat’a kadar Isparta, Kütahya’ya bağlı bir sancak merkezidir. Daha sonra (18-39) Konya’ya bağlanarak Halid ili sancak merkezi yapılmış, 1891’de kente Hamid Abad denilmiş, fakat bu ad pek tutmamıştır. Cumhuriyet dönemine dek bölgeye Hamid ili, kente de Isparta denilmiştir.

Kentin adı, Yunanca İS harfi, tarifi ile Barış kelimelerinden oluşan Isparta olarak bilinmekteydi. Romalılar da Pysidia adını takmışlardır.

Sizlerde Isparta Otobüs Bileti alarak tüm bu tarihi dokuyu yakından görme şansı yakalayın!

Coğrafi Konumu

Isparta, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesiminde yer alır. Doğusunda Konya, batısında Burdur ve Afyon, kuzeyinde yine Afyon, güneyinde de Antalya illeriyle çevrilidir.

Kent, kendi adını taşıyan ovanın güneybatı kıyısında kurulmuştur. Yükseltisi 800 metredir. İl toprakları çoğunluğu kalker tabanlı çukur tabanlarla kaplıdır. Isparta Ovası, Batı Toroslar’ın kollarıyla çevrilmiştir ve ovanın güneyinde Akdağ (2.275 m.) yükselir. Doğu ve güneydoğusunda Davras Dağı bulunur (2.635 m.). Ovadan bir takım küçük tepelerle ayrılmış iki çukur daha vardır; bunlardan kuzeydeki Bozaönü, kuzeydoğudaki de Kuzeyönü ovalarıdır. İl topraklarının kuzeyi, Eğridir Gölü çukur alanıyla kaplıdır. Doğusunda Anamas, batısında da Barla Dağı yükselir.

İlde büyük akarsular yoktur. Yalnız Akdağ’dan çıkarak Isparta kentinden geçen ve Aksu’nun yukarı kollarından biri olan Isparta Suyu sayılabilir.

En büyük gölü Eğridir Gölü’dür. Bu gölün suları daha güneydeki Kovada Gölü üzerinde Akusu yolu ile Antalya Körfezi’ne akar. Güneyde Gölcük adlı bir göl daha vardır. Yüz ölçümü 8933 kilometrekaredir.

Mevsimler ve Hava

Yaz aylarında sıcaklık 25 – 30 derece arasındadır. Ağustos’ta bu, 37 dereceye çıkar. Kışları çok yağışlıdır. Yaz aylarında da yağmur görülür.

Rüzgarlar, genellikle güneydoğudan (keşişleme) eser. Kışları çok sert olan bu rüzgarlar yaz mevsiminde hafifler.

Hava, 120 gün güneşli, 175 gün parçalı bulutlu ve 69 gün de kapalı geçer.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, haşhaş, gül, nohut ve fiğdir. Sanayi ürünleri de; halı, deri ürünleri, iplik, şarap, yem, un ve gül yağıdır.

Yeraltı zenginlikleri; linyit ve kükürttür.

Ulaşım ve Yöresellik

Isparta’nın tren ve karayolu ile bağlantıları vardır. Karakuyu’dan aktarma yolu ile gidilmektedir.

İl; Ankara’ya 392. İstanbul’a 593, İzmir’e 395, Burdur’a 54 ve Konya’ya da 280 kilometre uzaklıktadır. Isparta Otobüs Bileti, buradaki verilen illerin hepsinden alınıp seyahat edilebilmektedir.

Isparta halk müziğinde ve oyunlarında Zeybek türünün egemen olduğu görülür. Ancak Tahtacı Türkmenler arasında samah denilen yarı dinsel nitelikli törensel müzik ve oyunların, bölgenin yayla kesiminde oturan topluluklar arasında çeşitlemelerine rastlanmaktadır: Isparta zeybeği, develi, Gakkili, Dattiri, Soğukkuyu zeybeği, Sarı zeybek. Asi zeybek, Gökçü, İç oyunu ve Kaşıklı sallama bunlar arasındadır.

Türküleri de; Evlerinin önü mersin. Bak şu kaşın karasına, Badılcanı doğradım, Ardıçtandır kuyuların kovası, Gelin okşaması. Sadık dolandırma havasıdır. İlin kendine özgü yemekleri yoktur.

Görülecek Yerler

Ulu Camii: Kutlu Bey tarafından 1417 yılında yaptırılmıştır.

Firdevs Bey Camii: İskender Paşaoğlu Firdevs Bey’in yaptırdığı bu cami, Mimar Sinan’ın bir yapıtıdır. Ayrıca caminin bir vakfı olan çarşısı da (bedesten) vardır.

Ata Bey Medresesi: Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Kılıçaslanın gazilerinden Abdullah bin Gazi Ertokuş yaptırmıştır.

Hızır Bey Camii: Keçeci mahallesindedir. Hamidoğulları’ndan Dündar Bey’in kardeşi Hızır Bey yaptırmıştır.

İplik Camii: 1550’de Cimri Hacı Abid Ağa tarafından halkın dilinden kurtulmak amacıyla yaptırılmıştır. 1781’de Sadrazam Ispartalı Hal it Hamit Paşa eliyle de onarılmıştır.

Taş (Dündar Bey) Medresesi: Hamidoğlu Dündar Bey 1301’de yaptırılmıştır. Kesme taştandır.

Baradis: Keçiborlu’nun 12 kilometre doğusundadır. 1937 yılında yapılan arkeolojik kazılarda ilk çağlara ait bir yerleşme yeri olduğu anlaşılmıştır.

Eğridir Gölü: Denizden 1000 metre yükseklikte, dağlar arasındadır. Koylar, yarımadalarla adaların süslediği bir krater gölüdür. Çevre ormanlıktır. Türkiye’nin dördüncü büyük golüdür.

Isparta Otobüs Bileti alarak Hızır Bey Camii, Eğridir Gölü gibi yerleri görebilirsiniz.