İstanbul Afyon Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

İstanbul Afyon Otobüs Bileti

İstanbul Afyon Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları Burada! İstanbul’dan Afyon’a Giden Otobüs Firmaları ile En Ucuz Bileti Al!

İç Anadolu illerimizden biri olan bu bölgenin başlıca mahsulü afyondur. Bu mahsulden dolayı ve şehre sivri tepede bulunan eski bir hisar harabesi yüzünden, ilin merkezine Afyonkarahisar adı verilmiştir. Türkiye’nin en zengin maden suları bu bölgededir.

Afyon’un ilk sakinlerinin Hititlere tabi bir prenslik olan Arzavalıların olduğu söylenilmektedir. M.Ö. X. asırda Hitit İmparatorluğunu ortadan kaldıran Phrygia’lılara ait eski kalıntılar da yine bu vilayet hudutları içindedir.

Phrygia’lılardan sonra Kimmerler, Lydia’lılar, İranlılar ve nihayet Romalılar zaman zaman buraya hakim olmuşlardır. 395’de Doğu Roma İmparatorluğu hissesine düşmüştür.

Anadolu’ya hakim olmak için Selçuk Türklerinin giriştiği müteaddit akınlar Afyon’a da şamil olmuştur. Selçuk Sultanı Alaattin Keykubat şehri imar ettiği gibi kalesini de onartmış ve burasını seraskerlik merkezlerinden biri yapmıştır. XXV. asrın ortalarında Afyon Germiyanoğulları devletine katılmıştır. 1428 de Germiyan Beyi Yakup ölünce ülkesi vasiyeti dolayısı ile Osmanlı imparatorluğuna verilmiştir.

İstiklal savaşı esnasında Türk milletinin kaderini tayin eden en çetin muharebeler Türk silahının zaferiyle burada neticelenmiştir.

ŞEHİRDE:

TARİHİ ESERLER:

1) Kale – Kadim Akroenus, Karahisarı Devleti, Karahisar Sahip adı verilen kale, şehrin tam ortasındadır. Hititler devrinde yapılmış olması muhtemel olan kale, Phrygia, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar devrinde tamir görmüştür. Kız Kulesi, sarnıçları, burçları İncelenmeğe değer. Yukarı kalede bir saray ve mescit bulunmaktadır (1235).

2) Ulu Cami – Sahip Ata Fahreddin Ali’nin sancak beyi olan oğullan Nusretüddin Hasan Bey tarafından yaptırılmıştır (1272). Selçuk devri ahşap camilerinin daha basit ve sade bir örneğidir. Damı tamamen topraktır. Çeşitli tamirlere rağmen ağaç başlıklar ve kalem işleri bu cins ahşap camilerin bütün özelliklerini taşımaktadır.

3) Kuyulu Cami – Selçuk devrinin güzel eserlerinden biri olan bu caminin minaresi mineli tuğla ile işlenmiştir.

4) Kubbeli Mescit – 1331 yılında inşa edilmiştir. Kapısı ve Arapça kitabesi önemlidir.

5) Kabe Mescidi – Selçuk devri eserlerinden tipik bir örnektir. Mihraptaki alçı kabartmalar ilgi çekicidir.

6) İmaret Cami – Gedik Ahmet Paşa devrinde hamam ve medresesi ile birlikte inşa edilmiştir. Renkli mermerden olan kapısı, mihrabı, minberi ile taş işçiliğinin tipik bir örneğidir. 1477 yılında restore edilmiştir.

7) Diğer Camiler – Yeni Cami, Çavuş Paşa Camii, Başçeşme Camiidir.

8) Altıgöz Köprüsü – Akarçay üzerinde kurulmuş olan bu köprü Selçuklular devrinde yaptırılmıştır. 1214 yılında tamir edilmiştir. Köprünün kitabesi de ilgi çekicidir.

9) İstiklal Harbi Müzesi – Başkumandanlık Meydan Muharebesine sahne olmuş Afyon çevresindeki olayları dile getiren resim, tablo ve harp malzemesiyle dolu olan müze eski Belediye binasında kurulmuştur.

10) Arkeoloji Müzesi – Afyon çevresinde yapılan kazılarda toplanan eserler Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’ne ait Taş Medrese’de bulunan müzede teşhir edilmektedir. Ayrıca Türk – İslam eserlerinden mürekkep büyük bir koleksiyon mevcuttur. Müzenin sikke koleksiyonu bölgenin tarihini aydınlatacak değerdedir.

11) Zafer Abidesi – İstiklal Harbinde 27 Ağustos 1922 günü Afyon’un kurtuluşunu canlandıran abidedir. En güzel Atatürk abidelerinden biridir.

12) Tayyare Şehitleri Abidesi – Asri mezarlıkta İstiklal Harbimizde şehit düşmüş havacılarımızın adına dikilmiş güzel bir abidedir.

İstanbul’dan Afyon’a Giden Otobüs Firmaları

Kamil Koç
Kütahyalılar
Anadolu Ulaşım
Nilüfer Turizm
Lider Turizm