İstanbul Antalya Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

İstanbul Antalya Otobüs Bileti

İstanbul Antalya Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları Burada! İstanbul’dan Antalya’ya Giden Otobüs Firmaları ile En Ucuz Bileti Al!

ANTALYA ve çevresinin tarihi binlerce yıl öncelerine dayanır. İlk yerleşenleri Hititlerdir. O dönemlerdeki adı Pamfilia’dır. Kent, adını kurucusu Bergama Kralı II. Attalos’dan almıştır. Geçmişte “Attalia”, “Attaleia”, “Atalia” diye anılan kente Türkler “Adalya”, Araplar “Ali taliye” demişlerdir. Son dönemlerde Türkiye’de olduğu gibi, bu ad giderek Batı’da da Antalya’ya dönüşmüştür.

Antalya, Bergama Yunan Krallığı’ndan Romalılara geçmiştir. Ne var ki korsanlar bütün bu kıyılara egemendiler. Roma, ancak M.Ö. 79 yılında egemenliğini tam olarak kurabilmişti.

M.S. 395’de Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca, Antalya ve bölgesi de Doğu (yani Bizans) İmparatorluğu’nun payına düşmüştür. 860 yılında Halife Mütevekkil’in Türk amirali Karinoğlu FazI tarafından Müslüman donanmasıyla alınan Antalya, uzun süre elde tutulamamıştır. Egemenlik, yeniden Bizans’a geçmiş ve Malazgirt zaferinden sonra kent, Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın başkomutanlığındaki Türk ordularınca fethedilmiştir.

1103 yılı, Bizans’ın Antalya’yı geri aldığı yıldır. 1181’de II. Kılıçaslan, Antalya’yı kuşatmış, fakat fethedememiştir. Sonunda, Sultan Gıyaseddin Kevhusrev, Kıbrıs Kralı’nın Bizans’a yardım göndermesine rağmen, 1207’de kenti zaptetmiştir.

Sultan İzzeddin Keykâvus, bir ara Kıbrıs Kralı’nın baskınla yararak ele geçirdiği kenti, Frenklerden kesinlikle temizlemiş; gerek kendisi ve gerekse kardeşi Büyük Alaeddin Keykubad; limanı büyütmüş, kenti de bayındır duruma getirmişlerdir.

Türklerin Akdeniz’deki donanmasının en güçlü üssü yapılan Antalya, bir amiralin yönetimine verilmiştir. Sultan Alaeddin Keykubad, Alâiye’yi (Alanya) fethedince Antalya, bu limanın yanında ikinci dereceye düşmemiş, önemini yine sürdürmüştür.

XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu’da Türk beylikleri oluşunca, Antalya, Isparta bölgesi, Hamidoğulları’nın olmuştur. Önce Selçukluların, sonra İlhanlarının egemenliğine bağlı kalarak beyliklerini sürdüren Hamidoğulları, 1300 yıllarına doğru Isparta ve Antalya kollarına ayrılmışlardır. Antalya ve zaman zaman (1631-73 ve 1402-23) Korkuteli’nin başkentlik ettiği Antalya koluna Tekeoğulları denmiştir.

Bölgeye kısa bir süre öncesine kadar verilen “Teke” ya da “Teke İli” adı bu beylikten kalmadır.

Tekeoğullarının ilki Yunus Bey, Hamidoğulları’nın kurucusu Hamidoğlu İlyas Bey’in oğludur. 1392’de Yıldırım Beyazıt, Antalya’yı alıp Türk – Osmanlı birliğine katmıştır. 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra da Tekeoğulları yeniden yönetimin başına gelmişlerse de, Antalya, Osmanlılarda kalmıştır. Tekeoğulları yalnızca Korkuteli ve çevresinde egemen olmuşlardır.

Korkuteli 1423’de yeniden Osmanlıların eline geçince, Tekeoğulları da tarihe karışmıştır. 1461’de Kıbrıs Latin Krallığı, Antalya limanını fethetmiş ve 1473’e dek yöreyi elinde tutmuştur.

İstanbul’dan Antalya’ya Giden Otobüs Firmaları

Kamil Koç
Kütahyalılar
Metro Turizm
Güney Akdeniz
Sakarya Vib Turizm
Ulusoy
Varan
Antalya Yıldıray Turizm
Asya Tur
Nilüfer Turizm