İstanbul Yalova Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

İstanbul Yalova Otobüs Bileti

İstanbul Yalova Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları Burada! İstanbul’dan Yalova’ya Giden Otobüs Firmaları ile En Ucuz Bileti Al!

Türkiye’nin en kuzey noktasında, Boztepe Yarımadasında kurulmuş olan bu şehir gemiler için Önemli bir sığınaktır. Arazisi arızalıdır. Başlıca mahsulü tütün ve mısırdır.

Bir rivayete göre şehir, M.Ö. 1200 tarihinden evvel Amazonlar tarafından kurulmuş ve ismini bir Amazon Kraliçesinden almıştır. Hitit metinlerinde Sinova adıyla geçen yerin Sinop olduğu sanılmaktadır. M.Ö. VII. yüzyılda Miletos’lular tarafından kolonize edilmiştir. Tanınmış filozof Diogenes (M.Ö. V. yüzyıl) burada doğmuştur. M.Ö. II. yüzyılda Pontus Devletinin, M.Ö. 63 tarihinde de Romalıların hakimiyeti altına girmiştir. Romalılar devrinde şehir çok inkişaf etmiştir.

XIII. yüzyılda Selçukluların eline geçmişse de Moğol istilalarından müteessir olmuştur. Moğol devletinin yıkılmasından sonra Sinop’a Candaroğulları Beyliği hakim olmuştur. 1. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine katılmıştır.

ŞEHİRDE TARİHİ ESERLER:

1) Kale – Sinop Kalesinin tarihi Hitit devrine kadar uzamaktadır. Fakat bugünkü Kalenin kurucusu Pontus Kralı Mitridat IV’dür. Ondan sonraki devirlerde kale çeşitli tamirler görmüştür. Sinop Kalesi iç ve dış olmak üzere iki kısmı ihtiva eder. Surların yüksekliği 10-15 m. arasındadır. Kalenin doğu cephesindeki surların, ve bazı kulelerin mazgalları bugün eski vaziyetini muhafaza etmektedir. İç kalenin bazı kısımları harap olmuştur. İstanbul Yalova Otobüs Bileti alarak Kale’yi görebilirsiniz!

2) Alaaddin Camii (Büyük Cami) – 1214 yılında Alaaddin Keykubat’ın adına vezir Muniddin Süleyman Pervane tarafından yapılmıştır. Som mermerden yapılan minberi İstanbul İslam eserleri müzesindedir.

3) İbrahim Bey Türbesi – Candaroğulları devrinde yapılmıştır. İçinde on kabir bulunmaktadır.

4) Alaiye Medresesi — 1262 yılında Selçuk Vezirlerinden Munüddin Süleyman Pervane tarafından yapılmıştır. Halen müze olarak kullanılmaktadır. Mü’ zenin bitişiğinde Gazi Çelebi’nin mezarı bulunmaktadır. İstanbul Yalova Otobüs Bileti alarak bu medreseyi görebilirsiniz!

5) Serapis Mabedi – Vilayet binasının arkasındaki şehirler parkındadır. Mabedin mihrabı ve kalıntıları bugün hala ayaktadır. Yapılan kazılardan mabedin Hellenistik devirden olduğu meydana çıkarılmıştır.

6) İsfendiyaroğulları Türbesi – Alaaddin Camii avlusunun kuzey kenarındadır. 1439 yılında inşa edilmiştir. İçinde on bir kabir bulunur.

7) Saray Mescit – Candaroğullarından Kötürüm Beyazıt Bey tarafından 1374 yılında yapılmıştır.

8) Fetih Baba Mescidi – 1339 yılında İsfendiyaroğlu İsmail Bey tarafından inşa ettirilmiştir.

9) Varoş Hamamı – 1732 yılında İsfendiyaroğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır.

10) Çifte Hamam – Selçuk devrinden bir eserdir.

11) Aynalı Hatun Türbesi – Candaroğulları devrinde yapılmıştır.

12) Anıt – 1853 yılındaki Sinop limanı Donanma harbinde şehit olanlara aittir.

13) Seyyit Bilal Türbesi ve Camii – Yapılış tarihi belli değildir. Eser Selçuk mimarisine benzer.

14) Kıza Nur Kütüphanesi – Meşhur tarihçi Rıza Nur tarafından kurulmuştur. 4000 esere sahip zengin bir kütüphanedir.

15) Balat Kilisesi – XIV. yüzyıldandır.

16) Diğer Eserler – Sinop’ta Selçuk ve Osmanlı devirlerine ait birçok medreseler, çeşmeler, mezarlar vardır. Başlıcaları Aslan Camii, Kadı Mescidi, Hatunlar Türbesi, Yesari Baba Türbesi, Aşağı Hamam, Saray Çeşmesi, Boyacı Çeşmesi’dir.

GEZİLECEK YERLER:

1) Seyyit Bilal Tepesi – Sinop Yarımadasının en yüksek ve en güzel yeridir.

2) Zeytinlik – Sinop’un piknik yeridir.

3) Rüya Plajı.

CİVARDA TARİHİ YERLER VE ESERLER:

Durağan Han – Boyabat – Vezirköprü arasındadır.

GEZİLECEK YERLER

1) Ak Liman Koyu – Şehre 15 Km. mesafededir. Orman denizin içine kadar uzanır. Koyda küçük adalar bulunur.

2) Ayancık – Karadeniz kıyısında şirin bir kasabadır. Meyvecilikte ileri gitmiştir. Ketenleri ile meşhurdur.

İstanbul Yalova Otobüs Bileti satan Otobus.Org ile bir çok firma arasından en ucuz olanını seçip uygun fiyatlar ile Sinop’tan İstanbul’a gelebilirsiniz!