Kars Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Kars Otobüs Bileti

Kars Otobüs Bileti, Firmaları, Seferleri ve İndirimli Kars Otobüs Bileti Satın Alabilirsiniz!

Kars kentinin M.Ö. 1000-600 yılları arasında Urartu Devleti’ne ait olduğu, M.Ö 665 yıllarında İskitlerin istilasına uğrayıp bir dönem Pontos Krallığı içine girdiği ve sonra Roma İmparatorluğu’na bağlandığı M.S. V. yüzyılda da Sasanilerin ardından bu kez Bizanslıların eline geçtiği bilinmektedir.

1068’de Selçuk Türkleri ve Alpaslan, Kars’ı zaptetmiştir. Sonradan Saltukoğulları’na geçecek; sırasıyla kent İlhanlıların ve Karakoyunlularla Akkayonluların egemenliğine girecektir.

XVI. yüzyılda Yavuz Sultan Selim, Kars’ı Ösmanlı topraklarına katmıştır.

Kars adı, M.Ö. 130’da Bulgar Türklerinin Karsak oymağından kalmadır. Bugün Türkiye’de bundan daha eski Türkçe ad taşıyan başka bir kent yoktur. 1855’teki Kars Kuşatması’nda Türklerin kahramanlığını gören bir Kanada kasabası halkı, kendi kasabalarının adını Kars koymuştur.

Kars’a yapılan 1807 ilk Rus saldırısı halkın direnişi ile püskürtülmüştür. 7 Temmuz 1828’de yeniden Rus saldırısına uğrayan kent, 1829 Edirne Anlaşması ile 8 ay sonra geri alınmıştır. Kırım Savaşı sırasında ise, 29 Eylül 1855’te yapılan Kars savunmasıyla yeni Rus saldırısı kırıldığından, Kars ayrıca Gazi Ünvanını almıştır. Ruslar, 1856’da koşullu olarak 5 ay kadar işgalleri altında tuttukları kenti 1856 Paris Anlaşması’na göre boşaltmışlar; 93 Savaşı’nda üçüncü kez işgal etmişler ve Ayastefanos Anlaşması’na göre de savaş tazminatı yerine Kars’la birlikte Batum ve Ardahan’ı almışlar ve kent 1878-1918 yılları arasında Rus yönetiminde kalmıştır.

1921 ve Kars’ta 13 Ekim 1921 tarihlerinde yapılan anlaşmalarla bugünkü Rus – Türk sınırı çizilmiştir.

İndirimli Kars otobüs bileti Otobus.org’da! Paranızı çöpe atmayın. Ucuz biletin keyfini sürün!

Coğrafi Konumu

Kars, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Doğusunda ve kuzeyinde Türkiye – Sovyetler Birliği sınırı, batısında Erzurum ve Artvin, güneyinde de Ağrı illeriyle çevrilidir.

İl toprakları, Türkiye’nin en dağlık ve en yüksek illeri arasındadır. Yüksekliği 3000 metreyi aşan dağlar ve bu dağlar arasındaki yaylalarla ovalar ilin başlıca yer biçimlerini oluşturmaktadır. Güneyinde batı – doğu doğrultusunda Araş Dağları (Köksedağ 3.430 m, Aşağıdağ 3.270 m., Ziyaret Dağı 3.001 m. ve Dama Dağı 3.242 m.) uzanır.

Bu dağların doğusunda, Ağrı il sınırında Ağrı kütlesi vardır. Ardahan’ın kuzeyindeki Cin Dağı (3.000 m.), Erzurum il sınırındaki Allahuekber Dağı (3.111 m.), Sarıkamış’ın doğusundaki Aladağ (3.134 m.) ve Büyük Yağlıca Dağı (2.949m.). Çıldır Gölü’nün doğusundaki Akbaba Dağı (3.040 m.), batısındaki Kısır Dağı (3.150 m.) Kars’ın önemli yükseltileridir.

Kura Irmağı’nın yukarı çığırı ve Araş Irmağı’nın kollarınca sulanan ilde yükseltisi 1.750 – 2.000 metre arasında değişen ve kuzey doğu – güney batı yönünde uzanan Kars Ovası, Araş Dağları’nın doğu eteklerindeki Iğdır Ovası ve bu dağların kuzeyinde yer alan Kağızman Ovası ilin verimli alanlarıdır.

İlin akarsu ağını Araş Irmağı ve kollarıyla Hazar Denizi’ne dökülen Kura Irmağı’nm yukarı çığırı oluşturmaktadır. Aynı adlı dağlara paralel akan bu ırmak, Arpaçayı alır ve ülkemizden çıkar.

Diğer akarsular; Kura Irmağı, Kars Çayı’dır, Gölleri: Çıldır, Deniz, Hazapin, Aygır ve Turna gölleridir. Yüz ölçümü. 18.557 kilometrekaredir.

Mevsimler ve Hava

Yaz süresince sıcaklık 20 derece dolayındadır. Ağustos ayında 34 dereceye kadar çıkar Geceler serindir. Yaz ayları bölge yağışsızdır. Haziran en bol yağmur alan avıdır Kars’ın egemen rüzgârı, güney batı yönünden eser.

Hava, yılın 70 günü güneşli. 210 günü parçalı bulutlu ve 80 günü de kapalı ve yağışlı geçer.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri, buğday, arpa, pamuk, şekerpancarı ve kayısıdır. Sanayi ürünleri de; yem, çimento, et ve süt ürünleridir.

Yeraltı zenginlikleri; arsenik, jips, asbest, linyit, perlit, tuz ve manyezittir.

Ulaşım ve Yöresellik

Kars ilinde ulaşım kara ve demir yolu (uçak Erzurum üzerindendir) sağlanır. Doğu Anadolu’yu baştan başa geçen Haydarpaşa – Kars demiryolu il merkezinden geçerek Sovyetler Birliği topraklarına girer.

İl, Kars – Artvin yoluyla Karadeniz kıyılarına, Kars – Erzurum, Kars – Ağrı karayoluyla da bölgenin öbür illerine bağlanmaktadır. Ankara’ya 1.080, İstanbul’a 1.491, İzmir’e 1.666, Ağrı’ya 173 ve Erzurum’a da 217 kilometre uzaklıktadır.

Kars otobüs bileti satan bir çok firma sitemiz üzerinde bulunmaktadır. İndirimli olarak satın alabilirsiniz!

Kars’ta yerli halk dışında yöreye göç etmiş, çoğu köylere dağılmış Türk boylarının çok yönlü ve çeşitli ağızlar türüyle renkli ve değişik bir folklor yaşamı kazanmıştır. Özellikle bölgeye göç etmiş Azeri Türklerinin yoğunluğu, kimi yörelerde etken olmuştur. Kars, Doğu Anadolu’nun en hareketli ve en zengin bölgesidir.

Müzik folklorunda Ahıska, Ahalkelek, Kazaklı, Karabağlı, Erivanlı, Burcalı, Gençeli, Gökçaylı ve Nahçıvanlı gibi göçmen Türk boylarının türlerine rastlanması sonucu, yerli ağız ve müziklerine etkisiyle katkıları çok değişik olmuştur. Başlıca türküleri; Kağızman’a ısmarladım nar gele, Araz üstü buz üstü, Kürdün kızı, Çıktım aya bakmaya, Erivan’ın dik yokuşu, Ay maralım bir su ver, Anocan, Beyim gözün aydın olsun vb.’dir.

Oyunları da; Nazlı bahar, Şah kaldırma, Erkek kıskancı, Enzeli, Sarıselan, Koç barı, Yalli, Baycan, Nazeyleme, Han kızları, Şeyh Şamil, Ahçik, Diringi, Dizkırma ve Döne’dir.

Erkeçli pilav, peynirli bükme, Çerkez tavuğu, Kars (kız) kızartması, Haçıl, Hıncal ve Kaçamak ilin yemek folklorundandır.

Görülecek Yerler

Kale: Saltuklular döneminde yapılmıştır. İç ve Dış Kale olmak üzere iki bölümü vardır.

Paşa Sarayı, Taş Köprü, Kümbet Camii (Müze), Ulu Camii, Evliya Camii ile İlbeği ve Cuma Hamamları’nın yanı sıra, kentteki Müze başlıca eserlerdir.

Çevredeki kent ve kalıntılar: Anı: Burada bulunan kale ve kiliseler, bağradit egemenliği dönemindedir.

Ardahan: Yavuz Sultan Selim’in yaptırdığı kale ve 12 metre yüksekliğindeki kulesi bu ilçededir.

Sarıkamış: Türk askerlerinin anısı için bu ilçede bir anıt dikilmiştir.

Digor: Masalları ile ünlü Türk ozanı Dede Korkut’un burada oturduğu ve Oğuz Türklerinde kutsal sayılan sığırcık kuşunu burada kutsadığı söylenir.

Gidiş dönüş Kars otobüs biletinizi online olarak sitemiz üzerinden alabilirsiniz!