Mersin Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Mersin Otobüs Bileti

Mersin Otobüs Bileti, Firmaları, Seferleri, Ucuz Bilet Fiyatları Burada! Online Olarak Mersin Otobüs Bileti Satın Alabilirsiniz!

İç Anadolu’nun güneyinde, Toroslarla Akdeniz arasında uzanan bir ilimizdir. İlin merkezi Mersin’dir. Turfanda meyvecilik ve sebzecilik çok ilerlemiştir. Bu bölgede narenciye, portakal, muz çok yetiştirilir.

Tarihin en eski devirlerinden beri yerleşme yeri olmuştur. Klasik devirde arazisinin taşlık olması yüzünden Kilikya diye adlandırılmıştır. Hitit, Yunan, Roma, Bizans hakimiyeti altına girmiş, zaman zaman Arapların istilasına uğramış, XI. yüzyılda Selçukluların, XIV. yüzyılda Karamanoğullarının, XVI. yüzyılda Osmanlıların eline geçmiştir.

ŞEHİRDE TARİHİ ESERLER VE GEZİLECEK YERLER:

1 – Atatürk Anıtı

2 – Park

CİVARDA TARİHİ YERLER VE ESERLER;

1) Yümüktepe – Mersin’in 3 Km. kadar kuzeyindedir. Cilahtaş, Kalkolitik, Erken bronz ve Hitit devirlerini yaşamıştır. Yapılan kazılar sonucunda 32 kültür tabakası meydana çıkarılmıştır.

Bilhassa M.Ö. 3500 yıllarında tarihlenen bu kale çok önemlidir. Anadolu’daki bu çeşit sivil mimarinin en eski örneklerinden birini teşkil etmektedir.

2) Mozaikti Hamamlar – Mersin’e 4 Km. mesafede Karaduvar köyünde Romalılardan kalma mozaikli bir hamam yıkısı vardır.

3) Viran Şehir (Pompeiopois) – Mersin’e 12 Km. mesafededir. M.Ö. 700 yıllarında Rodoslular tarafından kurulmuştur. Yunan, Roma, Bizans devirlerinden eserler vardır. Başlıca eserleri: Korint başlıklı mermer sütunlarla süslü kutsal yol (Via Sacra) ile limandaki bir dalgakıran görülebilir.

4) Kanlıdivane – Kız kalesi civarındadır. Geniş bir obruğun etrafında Roma mezarları, kabartmaları ve Bizans kiliseleri görülür.

5) Cennet ve Cehennem Obruğu – Korikos’un 2 Km. kuzeyinde göktaşlarının açtığı iki çukur vardır. Bunlardan cennet obruğu ağaçlarla kaplıdır. İçinde XIII. yüzyıldan kalma bir kilise yıkısı görülebilir. Derin ve sarp olan cehennem obruğuna ise bir zamanlar günahkarların atılmış olduğu söylenilmektedir.

6) Narlıkuyu – Güzel Roma mozaikleri bulunmaktadır. Mersin otobüs bileti alarak bu güzel mozaikleri yakından görebilirsiniz.

7) Korikos – Mersin’e 50 Km. mesafededir. Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Türk eserlerini yaşamıştır. Tapınak, tiyatro, saray, sarnıç yıkıları ve su kemerleri görülebilir. Sahildeki kale ortaçağ ihtişamı ihtiva etmektedir. Korikos eski devirlerde Kıbrıs, Mısır, Roma arasında çok mühim bir ticaret merkeziydi.

8) Kız Kalesi – Korikos’un tam karşısında, deniz ortasında bir kaledir. Kale, tarihi Korykos şehrini denizden korumak için inşa edilmiştir. Kale’nin içinde bir saray kalıntısı bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in bahtsız Şehzadesi Sultan Cem Rodos’a gitmeden önce bir müddet burada kalmıştır.

9) Uzuncaburç – Silifke’nin kuzeyindedir. En önemli eserler: Jüpiter tapmağı, küçük tiyatro ve şehir kapısı harabeleridir.

10) Silifke – Mersin’in 83 Km. güney batısındadır. Eski adı Kalykadnos’dur. Hellenistik devrinde (M.Ö. III. yüzyılda) I. Seleucus tarafından kurulmuştur. 1461’de Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

a) Silifke Kalesi – Ortaçağ mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. 23 kule ve burcu vardır. Kalenin ortasında Seleucus krallarının şatosu bulunmaktadır. Şatonun altında bir mahzen ve sarnıç vardır. Kalenin içinde Sultan Beyazıt tarafından yaptırılmış olduğu söylenen camide bulunmaktadır.

11) Anamur (Anamorium) – Mersin’in 252 Km. güney batısındadır. Eski Anadolu’da Alanya ile Silifke arasında bir liman şehri idi. Fenikeliler tarafından kolonize edilmiş, sonradan Yunanlıların eline geçmiş, Roma, Bizans devirlerini yaşamıştır. 1230 yıllarında Karamanoğulları tarafından zapt edilmiştir. Karamanoğullarından kalma Ak Cami vardır. Buradaki eserler:

a) Anamur (Mamuriye) Kalesi – Kuleleri, burçları, mazgalları ve bütün diğer tesisleriyle ayakta durmaktadır. Romalılar devrinde (M.S. III.) yapılmış olup çeşitli devirlerde tamir görmüştür. Kale surları Akropol ile düzlükteki şehir kısmını da içine almıştır. Surların dışında çok iyi bir halde muhafaza edilmiş mezar anıtları bulunmaktadır. Karamanoğulları devrinde kale esaslı bir tamir gördüğü gibi cami, çeşme, hamam ilave edilmiştir. Gerek Mersin otobüs bileti gerekse Anamur otobüs firmaları aracılığıyla bu yeri görebilirsiniz.

12) Softa Kalesi – Anamur’un 20 Km. doğusunda bir korsan kalesidir. Civarda hamam, kilise yıkıları görülebilir.

13) Kalınviran – Apollo adına yapılmış bir tapınağın, Roma devrinden kalma bazı mezar anıtlarının ve iki kilisenin yıkıları görülebilir.

14) Kuladran Kalesi – Anamur’un 52 Km. batısında Bizans devrinden bir kale yıkıntısı vardır.

15) Mut (Claudiopolis) – Mersin’in 147 Km. batısındadır. Kasabada, küçük bir cami ve türbe ayrıca XIV. yüzyıldan katma sur kalıntıları görülebilir. Şehrin içindeki eserler şunlardır:

a) Mut Kalesi – Temeli çok eskiye dayanmaktadır. Dört burcu, iç kale denilen bir kulesi ve içinde kale pınarına giden bir yeraltı yolu vardır. Mut Kalesi’ni yakından görebilmeniz için tek yapmanız gereken Mersin otobüs bileti satın almaktır.

b) Lal Ağa Camii – Karamanoğlu Alaeddin Beyin Emirlerinden Lal Ağa tarafından 1356-1390 yılları arasında yapılmış olup son cemaat yeri beş küçük kubbe ile örtülüdür.

c) Hanlar – Selçuklular devrinden kalma Yarımca Han ile Karamanoğulları devrinden kalma 32 odalı Davutpaşa Han vardır.

d) Diğer Eserler – Karamanoğulları devrinden kalma iki kümbet görülebilir.

Mut civarında tarihi yerler ve eserler şunlardır:

e) Kaya Mezarları – Silifke – Mut yolu üzerinde kayalara oyulmuş mezarlara ve lahitlere rastlanmaktadır. Aya Thekla Baziliği diye adlandırılan kilise de bu civardadır.

f) Mavga Kalesi – Mut’a 16 Km. mesafededir. Kozlar yaylasına yakın bir yerde ahırı, yemlikleri, yalakları da tamamen taştan oyulmuş bir kale bulunmaktadır.

g) Sertavil Hanı – Karaman – Mut yolu üzerinde olan bu eser Selçuklular devrinden kalmadır.

h) Alahan – Mut – Karaman yolu üzerinde, Mut’tan 20 Km. mesafede, taş oymacılığın güzel bir örneğini teşkil eden V. yüzyıldan kalma bir Bizans kilisesiyle bir manastırın yıkıları görülebilir.

16) TARSUS – Argoslular tarafından kurulmuştur. M.Ö. 1200 yıllarında deniz kavimlerinin istilasından önce Hititlerin elindeydi. M.Ö. 333 de Seleucus Nicator’un hissesine düşmüştür. Seleukides Krallığının yıkılmasından sonra Romalıların ve Bizanslıların hakimiyeti altına giren Tarsus daha sonraları Arapların istilasına uğramış, İslam – Hristiyan dünyasının sınırı olduğu için devamlı bir savaş alanı olmuştur. 1071 Malazgirt Savaşından sonra Türklerin eline geçmiştir. 1515’de Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Aziz Paulos’un doğum yeri olması Tarsus’a Hristiyanlığın gözünde hususi bir mevki kazandırmıştır. Ayrıca Kleopatra ile Antonius’un ilk defa burada buluşmuş olmaları da tarihi değerini arttırmaktadır.

Şehirdeki başlıca tarihi eserler ve gezi yerleri şunlardır:

 1. a) Şahmeran Hamamı – Duvarlardaki kan lekeleri, efsaneye göre, yılanların padişahı (Şahmeran) başının kesilmesi esnasında meydana gelmiştir.
 2. b) Altından Geçme – Romalılar devrinde inşa edilmiş bulunan bir hamam bakiyesidir.
 3. c) Eski Cami – Romalılar devrinde kilise olarak inşa edilmişken, Türkler tarafından minare ilavesiyle cami haline getirilmiştir.
 4. d) Ulu Cami – Harun Reşid’in oğlu tarafından eski bir mabedin temelleri üzerine inşa ettirilmiş, bilahare Ramazanoğulları tarafından cami haline getirilmiştir.
 5. e) Kırkkaşık – XVI. yüzyılda Ramazanoğlu İbrahim Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Uzun yıllar imarethane ve medrese olarak kullanılmıştır.
 6. f) Sen Pol (Saint Paul) Kuyusu – Hazret-i İsa’nın havarilerinden Paul’un oturmuş bulunduğu evin kuyusudur.
 7. g) Kervansaray (Bey değirmeni) – Selçuklular devrinde yapılmıştır.
 8. h) Baç (Justinaus) Köprüsü – Roma İmparatoru Justinianus tarafından inşa ettirilmiştir.
 9. i) İskender Hamamı – Büyük İskender’in İran ve Hint seferine giderken Cydnus nehrinde banyo aldığı mevkide inşa olunmuştur.
 10. j) Yeni Hamam – Orijinal bir Türk hamamıdır.
 11. k) Kancık kapı – Eski devirlerde şehri kuşatmakta olan altı kapıdan birisidir.
 12. l) Belediye Parkı.
 13. m) Atatürk Heykeli.

Civardaki başlıca tarihî eserler ve gezi yerleri şunlardır :

 1. a) Gözlükule – Tarsus’un kuzey – doğusunda beş bin yıllık bir yerleşme yeri olup Cilalıtaş, Kalkolitik, Bronz devirlerini yaşamıştır. Yapılan kazılar sonucunda Hitit devri kalıntıları, Hellenistik hamam, Stoa ve Roma devrinden tiyatro yıkıları bulunmuştur. Kraliçe Kleopatra’nın, sevgilisi İmparator Antonius ile buluşmak üzere, gemileriyle yanaştığı mevkidir.
 2. b) Yedi Uyurlar Mağarası (Eshab-ı Kehf) – Mersin’in 14 Km. kuzey batısındadır. Mağaraya 10 basamaklı bir merdivenle inilir. İçi dört köşe olup taştan övülmüştür. Buraya efsanelere göre putperestlerin zulmünden kaçan yedi kişi ve bir de köpekleri Kıtmir sığınmışlar ve 195 yıl uyumuşlardır.
 3. c) Dönük Taş – Tarsus çayının sağ kıyısında bulunmaktadır. Sardanapal mezarı olduğu rivayet edilmektedir. Romalılar devrinden kalma bir tapınağın yıkıları olabilir.
 4. d) Su Terazisi – M.Ö. 200 yılında inşa olunmuştur. Şehre su getirmekte olan kemerlerin bir parçasıdır.
 5. e) Baraj (Regülatör) – Şehrin 5 Km. kadar kuzeyinde, görülmeğe değer bir mesiredir.
 6. f) Karabucak (Okaliptüs) Sunî Ormanı – Eski devirlerde mevcut Pegma Gölü, buglin okaliptüs ormanı haline getirilmiştir.
 7. g) Namrun (Çamlı Yayla) Tarsus’a 68 Km. mesafede bir yayladır. Tabii güzelliğin yanında, tarihi kalesi de görülmeğe değer.
 8. h) Gülek Boğazı – Büyük İskender’in güneye doğru inerken geçtiği boğazdır. Boğazın en dar noktasındaki bir kaya üzerinde, İskender’in kabartma arması mevcuttur.

Otobus.Org ile artık Mersin otobüs bileti bulamıyorum gibi sorunlarınız olmayacak! Hızlı ve güvenli bir ödeme sistemi ile sitemiz üzerinden online olarak en uygun fiyatlarla biletinizi satın alabilirsiniz.