Muğla Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Muğla Otobüs Bileti

Muğla Otobüs Bileti, Seferleri ve Muğla Otobüs Bileti Firmaları Bilet Fiyatları En Uygun Olarak Burada! 7 Gün 24 Saat Ucuz Muğla Bileti Alın!

İlk çağlarda kurulmuş çeşitli yerleşme merkezleri olan Muğla kenti bir Karia kentidir. İlk adı Mabella’dır. İran, Makedonya, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden sonra 1080’de Selçuklu Komutanı Muğul Bey tarafından Türklere geçmiş ve bu addan ötürü kent Muğla adıyla anılmıştır.

1096 yılındaki Haçlı savaşları sonucunda yeniden Bizanslıların olmuşsa da 1284’de yöreyi alan Türk uçbeyi Menteşe Bey’in adından Cumhuriyet dönemine kadar Menteşe Eli olarak tanınmıştır.

1284 – 1390 yılları arasında Menteşe Beyliği yönetiminde kalmış; 1390’da Yıldırım Bayezıt bölgeyi Osmanlı topraklarına katmış: 1425’de Menteşe Sancağı’nın merkezi olmuştur. 8 Kasım 1523’de Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Savaşı dönüşünde Muğla’yı ziyaret etmiştir.

1839 yılında Menteşe Sancağı Aydına bağlanmış, 1867 yılında da bağımsız bir sancak merkezi durumuna getirilmiştir. 1920 – 21 yılları arasında kent, İtalyanlarca işgal edilmiştir. 1923 yılında il yapılmıştır.

Muğla otobüs bileti, en ucuz fiyatlarla ve en çok firma ile www.otobus.org üzerinden alabilirsiniz.

Coğrafi Konumu

Muğla ili. Ege Bölgesi’nde yer alır. Doğusunda Burdur ve Antalya, batısında ve güneyinde Ege Denizi ve Akdeniz, kuzeyinde de Aydın ve Denizli illeriyle çevrilidir.

Topraklarının yer biçimlerini Ege kıyılarına dik olarak uzanan dağlar, bunlar arasında yer alan ovalar ve Ege Denizi’ne doğru çıkıntı yapan Yarımadalar (Datça ve Bodrum) oluşturmaktadır.

İlin en yüksek noktası Köyceğiz’in kuzey doğusundaki Çiçek Baba Dağı (2.294 m.)’dir. Bala Gölü’nün kuzey doğusundaki Beşparmak Dağları (1.350 m.) il merkezinin kuzeyindeki Göktepe (1.892 m.), Turgut’un kuzeyindeki Galbel Dağı (1.412 m.) ve Marçal Dağları (1.269 m.)’dir.

Muğla Ovası, Milas Ovası, Yatağan Ovası, Ula ve Yerkesik ovaları ilin verimli tarım alanlarıdır. Akarsuları; Sarıçay, Dalaman, Eşen, Namman, Dipsiz ve Kargıcık çaylarıdır.

Gölleri: Bafa, Köyceğiz, Hacat ve Denizcik gölleridir.

Yüz ölçümü: 13.338 kilometrekaredir.

Mevsimler ve Hava

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık 26 dereceden yukarıdır. Yağmur, genelde kışları yağar.

Bölgenin rüzgârları sert olmamakla birlikte kuzeybatıdan esen karayeldir. Hava, yılın 150 günü güneşli, 150 günü parçalı bulutlu 65 günü de kapalı ve yağışlı geçer.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, mısır, susam, pamuk, tütün, turunçgiller ve anasondur. Sanayi ürünleri de; kağıt, yem, dokuma, deri ürünleri, kiremit, zeytinyağı, sabun ve undur.

Yeraltı zenginlikleri; alüminyum, manganez, krom, demir, mermer, asbest, manyezit ve linyittir.

Ulaşım ve Yöresellik

Muğla’nın diğer bütün illerle kara, deniz ve uçak (Dalaman üzerinden) bağlantısı vardır.

İl; Ankara’ya 712, İstanbul’a 803, İzmir’e 225, Aydın’a 104, Denizli’ye 233 ve Antalya’ya da 359 kilometre uzaklıktadır. Muğla’ya gerek İzmir gerekse Aydın’dan Muğla otobüs bileti alarak gidebilirsiniz.

Muğla, Ege Bölgesinin ağır zeybek oyunlarıyla ünlüdür. Türkü ve oyunlarında ritim yavaşlığı hemen kendini gösterir. Ferahı. Kadıoğlu, Kerimoğlu ve Satıoğlu gibi ünlü türlü oyunları, zeybek türünün ağır ve güzel örneklerindendir.

Alı da verin barutuma saçmamı. Beşparmak’tan inmem ben. Ben susadım su isterim. Bağlamam var üç telli, Bilâli, Ah karabiberim ve Hamidem tındık topluyor da en bilinen türküleri arasında sayılır.

Ahtapot yavrusundan yapılan gemici yemekleri, Çopur ilin yemek folklorundandır.

Görülecek Yerler

Milas IV. yüzyılda Karya Krallarından Mausolus’ün doğum veri ve başkentiydi. Eserlerin çoğu Roma dönemindendir. Baltalı Kapı: Kilit taşında çizilmiş iki baltadan adını almıştır. Gümüşkesen’de çok iyi korunmuş bir mezar; Zeus Tapınağı’ndan bir Korent sütunu; kentin 3 kilometre güneyinde Süleyman Kavağı’nda M.Ö. IV. yüzyıldan olduğu sanılan tapınak şeklinde bir Kayamezar’ı vardır.

Peyin Kale: Milas’ın 2 kilometre güneyinde, belki Mylasa kentinin asıl yeriydi. İçinde eski tapınak kalıntıları bulunan Bizans kalesi vardır. Bizans ve İslâm döneminden kalma cami, kilise ve kurucusu Ahmet Gazi’nin 1375’de yapılan mezarı da bulunmaktadır.

Küren (İasus): Milas’ın 31 kilometre batısındaki kentte İtalyanların yaptıkları kazılarda çıkan kalıntılar eskiden ada olan Yarımada’da ve kıtadadır. Kıtada M.Ö. V. yüzyılın sonunda yapılan 3,5 kilometre uzunluğunda duvar ile Roma döneminden lahit vardır. Adada tiyatro ve kazısı yapılan birçok yapı görülmektedir.

Labranda (Labraynda): Milas’ın 15 kilometre kuzeyinde ve 700 metre yüksekliktedir. Mylasa’nın tanrısı olan Zeus Labrayndus ya da Stratius’un kutsal evi burada idi. İsveçlilerin kazısı, tapınağın temelini, birçok oda, çeşme evi ve yapılar ortaya çıkarmıştır. Birçoğunu Kral Mausolus ve kardeşi İdreus yaptırmıştır.

Ören (Ceramus): Milas’ın 48 kilometre güneydoğusundaki Ceramus, antik çağda biraz uzakta kalmaktaydı. Surların bir bölümü ve iki tapmak kalıntısı vardır.

Bodrum (Halicarnassus): Milas’ın70 kilometre güneybatısında Dorya kenti olarak kurulmuş, İonya kenti olmuş ve Mausolus Mylasa’nın yerine başkent olarak burasını seçmiştir. Surları da yaptırmıştır. Kız kardeşi, aynı zamanda karısı olan Artemisia tarafından yaptırılan ve dünyanın 7 harikasından biri olan mezarı (Mozole) XV. yüzyılda Aziz Jan şövalyelerince yıkılarak, taşlan Bodrum Kalesi’nin yapımında kullanılmıştır. Mozole’den bugün hiçbir kalıntı yoktur. Bazı parçaları, İngiltere Müzesi’ne götürülmüştür. Çok iyi korunmuş kalede bir sualtı eserleri müzesi vardır.

Eskihisar (Stratoniceia): Milas yolunda Muğla’dan 35 kilometre uzaklıkta Hellenistik dönemde yapılmış, çevrenin en önemli kenti olarak Mylasa’nın
yerine geçmiştir. Kalıntılar, kötü korunmuş bir tiyatro. Serapis Tapınağı olduğu sanılan büyük bir yapı ve bir kent kapısından oluşmaktadır. Köy okulunun yanında müzesi vardır.

Marmaris (Physcus): Muğla’nın 62 kilometre güneyinde çok güzel körfezli bir ilçedir. Eski Physcus’dan köy okulunda birkaç taştan başka bir şey kalmamıştır. Güney batısındaki yarımada eski kentlerle doludur.

Knidos (Cnidus): Yunanistan’dan göçler sırasında kurulan 6 Dorya kentinden biridir. Asıl kent (eski Knidos) Datça İskelesi’nin biraz kuzeyinde bir çıkıntı üzerinde kurulmuş; surları bugün de görülmektedir. Yanmada’nın ucundaki Tekir’de Yeni Knidos İ.Ö. IV. yüzyılda kurulmuştur. Tekir, Bodrum’dan gemi ile ziyaret edilebilir. Eskiden ada olan, bugün Deveboynu denilen küçük tiyatro, surların büyük kısmı ve bugün kullanılmakta olan 2 limanı vardır. Yeni bulunan yuvarlak yapı Praksitel’in ünlü heykelinin bulunduğu Afrodit tapınağıdır. Nekropol, kentin doğusundadır.

Dalyan (Caunus): Fethiye yolu üzerinde Ortaca’dan sapılarak, istemeden Rodos egemenliğine girmiş bu Karya kentine gidilebilir. Köy ve kalıntıların arasındaki dağlarda kaya mezarları M.Ö. IV. yüzyıldan olduğu varsayılmaktadır, Bazıları tapmak şeklindedir. Büyük Tiyatro çok iyi korunmuş, yanında kilise, hamamlar ve kitaplık olduğu sanılan bir yapı vardır. Liman şimdi küçük bir göldür. Kuzeyde tepelerin üzerinde Mausolus tarafından başlandığı bilinen surlar 2 kilometre uzunluğundadır.

Fethiye (Telmessus): Muğla’dan 148 kilometrelik çok güzel görünümlü bir yolla ulaşılan kent, 1957’de depremden yıkılmış ve yeni baştan yapılmıştır. Kentin içinde ve çevresinde bulunan Likya mezarları arasında özellikle ana- caddedeki, batıdaki tepede tapınak mezarların arasında ise basamaklarla ulaşılan Amyntas’ın mezarı görülmeye değerdir.

Kınık (Xanthus): Fethiye’den 68 kilometre uzaklıkta olan Likya’nın en önemli kenti VI. yüzyılda İranlılar ve Sezar’ın katili Brütüs tarafından olmak üzere iki kez yıkılmıştır. Likya döneminden mezarlar vardır. Tiyatro, Roma dönemindendir. Tepeye doğru Kayamezarlar’da Likya ’ya özgü sütunlu mezar örneği görmek mümkündür. Tiyatronun üstündeki sütunlu mezar, üzerindeki kabartmalardan dolayı Harpi Mezarı olarak bilinir. Yanında güzel bir lahit vardır. Yakınında üzerinde 250 satırlık Likya yazı ve dilinde kitabe bulunan Xanthus Obelisk’i adlı sütunlu mezarın sadece alt kısmı kalmıştır. İngiltere Müzesi’nde bulunan Nereid Anıtı’ndan pek kalıntı yoktur. Görülecek başka mezarlar da vardır.

Xanthus’dan Patara’ya giderek kumla kaplı tiyatro, Roma döneminden 3 kemer ve diğer kalıntılar da görülebilir. Yakınında Letoum; Apollo ve Artemis’in annesi Leto’nun yeridir.

Muğla otobüs bileti, www.otobus.org ile burada! Toplamda 72 otobüs firmasını karşılaştır ve satın al!