Muş Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Muş Otobüs Bileti

Muş Otobüs Bileti, Seferleri ve Muş Otobüs Firmaları Bilet Fiyatları Burada! 7 Gün 24 Saat Online Bilet Fırsatları Otobus.Org’da!

Malazgirt Meydan Savaşı ile anılan Muş Bölgesi topraklarında ilk kez Hurriler ve Mitanniler yaşamışlardır. Malazgirt çevresinde pek çok Urartu Kitabesi bulunmuştur. Medler ve Persler, M.Ö. VII. yüzyılda bölgeyi ellerinde tutuyorlardı. Büyük İskender’in buradan geçişinden sonra Ermeni Kralları Muş’u kurmuş, Romalılar ve Türk devletleri sıra ile buralara egemen olmuşlardır.

1916 yılında Rus işgaline uğrayan Muş, aynı yıl içinde geri alınmıştır, ikinci kez yeniden Rus işgaline girmişse de 1917 yılında kesin olarak kurtarılmıştır.

1924 yılında il olduktan sonra 1926 yılında Bitlis iline bağlı bir ilçe yapılan Muş, 1929’da ikinci kez il olmuştur.

Muş adının kaynağı, bir söylentiye göre, Süryani dilinde suyu bol anlamına Muşa’dan türetilmiştir. Bir ikinci söylentiye göre de kenti kuran Muşef’ten gelmiştir.

 Muş otobüs bileti almak için öncelikle firmalara, seferlere ve bilet fiyatı bölümüne bakın daha sonra alımınızı yapın!

Coğrafi Konumu

Muş ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Doğusunda Ağrı, batısında Bingöl, kuzeyinde Erzurum, güneyinde de Diyarbakır illeriyle çevrilir.

Yükseklikleri 2000 metreyi aşan dağlar, bunlar arasında yer alan plato yüzeyleri ve Murat Irmağı’nın yatağı boyunca sıralanmış yüksek ovalar ilin başlıca yer biçimlerini oluşturmaktadır.

Güneyde yükselen Güneydoğu Toros Dağlan üzerindeki Heçreş Dağları (2.648 m.), Varto’nun kuzeyindeki Bingöl Dağları (3.250 m.), Erzurum il sınırındaki Namorit Dağı (2.924 m. ), Ağrı yakınındaki Katavin Dağı (2.150 m.) ve iç kesimlerdeki Kabindin Tepe (2.300 m.) başlıca yükseltileridir.

Murat Irmağı boyunca sıralanan yüksek ovalar arasında Muş Ovası, Varto Ovası ve Malazgirt Ovası ilin verimli tarım alanlarıdır.

İldeki akarsu ağını Murat Irmağı (Fırat’ın başlıca kollarındandır) ve kolları (Karasu, Heronek suyu, Varto Suyu, Banşan Suyu) oluşturmaktadır.

Gölleri; Bulanık, Gaz, Akdoğan ve Hamurpet gölleridir.

Yüz ölçümü, 8.196 kilometrekaredir.

Mevsimler ve Hava

Muş ilinde Doğu Anadolu Bölgesinin karasal iklimi egemendir Kışlar sert ve uzun, yazlar da ılık ve kısadır. Ortalama sıcaklık; 9,7 derecedir.

Hava, 120 gün açık, 153 gün bulutlu ve 93 gün de kapalı ve yağışlı geçer.

Ekonomi

Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, mısır, nohut, şeker pancarı ve tütündür. Sanayi ürünleri de; şeker, un ve süt ürünleridir.

Yeraltı zenginlikleri; barit ve tuzdur.

Ulaşım ve Yöresellik

İlin tren, kara yolu ve uçak (Erzurum ve Diyarbakır üzerinden) ile bağlantısı vardır. Ulaşım bakımından pek gelişmemiştir. Haydarpaşa – Tatvan demir yolu ile sağlanmaktadır.

Muş; Ankara’ya 1.050, İstanbul’a 1.475, İzmir’e 1.615, Bitlis’e 83, Bingöl’e 113 Ve Siirt’e 174 kilometre uzaklıktadır. Muş otobüs bileti alımlarınızı Bitlis, Bingöl, Siirt’ten en ucuz fiyatlarla alıp seyahat edebilirsiniz.

Muş halk müziği ve oyunları komşu bölgelerin oyun özelliklerini taşır. Türkülerin uzun hava ve kırık hava türleri yaygındır. Bunlar arasında Durnalar, Yağmur yağar çukur yerler ıslanır, Evleri var hane hane, Mektebin bacaları ders verir hocaları ünlüdür. Oyunları; Muş ağırlaması, Yare, Dello, Grani Tamzara, Lorke, Silvani ve Serivan vb. dır.

Çorti, Hedik, Kuzu dolma ilin yemek folklorundandır.

Görülecek Yerler

Muş Kalesi: Bugün yıkılmış durumdadır. Selçuklu eseri olarak Aslanlı Han ile bir türbe kalıntısı vardır. Ulu Cami, Şeyh Muhammed Mağribi Camii, Alaaddin Camii Türk eserlerindendir. Ayrıca Ermenilerin Surp Karabet Manastırı (Çanlı veya Çengelli Kilise) bulunmaktadır.

Malazgirt: 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın, Bizans ordusunu yendiği burada her yıl tören yapılmaktadır.

Ziyaret Yaylası: İçinde bir türbe olduğu için bu adı alan yayla Kızıl ziyaret Dağı’nda piknik yeridir. Havası ve soğuk sularıyla ünlüdür.

Bulanık Gölü: Bulanık ilçesindedir. Kamp ve av bölgesidir.

Nazik Gölü: Bulanık’ın 30 kilometre güneyindedir. Sazlıktır. Bol balık bulunur.

Muş otobüs bileti alın ve Yayla, Göl veya Muş’da görülebilecek ne varsa hepsini görün!