Van İstanbul Otobüs Bileti - Otobus.Org
Her Nereye İstersen, Oraya !
" 75 Otobüs Firması, Günde Ortalama 1.250 Sefer ile Ucuz Bilet, Otobus.Org'da... "

Van İstanbul Otobüs Bileti

Van İstanbul Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları Burada! Van’dan İstanbul’a Giden Otobüs Firmaları ile En Ucuz Bileti Al!

Van ili, Doğu Anadolu’nun geniş ormanlarla kaplanmış çeşitli yükseklikteki dağlarla arızalanmış kısmındadır. Vilayet merkezi olan Van şehri ise, etrafı yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovanın ortasındadır. Etraftaki dağlardan inen akarsular bu kapalı havzayı sular. Van Gölü çevresinde yer şekillerinin değişikliğine iklim de uymuştur.

Bölge çok eski devirlerden beri yerleşme yeri olmuştur. Van’ın ilk sakinlerinin Huriler olduğu sanılmaktadır. (M.Ö. XVI. yüzyıl). M.Ö. XII. yüzyıl arasında bu bölgede bir devlet kuran ve yüksek medeniyetleriyle tanınan Urartulara ait şehir kalıntıları yine bu vilayet hudutları içindedir. Urartu Kralı II. Sardur Topakkale’yi bölgenin merkezi yapmıştır. Bilahare Asurlular, Medler ve Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir.

Daha sonraki devirlerde Van bölgesi zaman zaman Arapların, Arunilerin, Abbasilerin ve Bizanslıların eline geçmiştir.

Anadolu’ya hakim olmak için Selçuk Türklerinin giriştiği müteaddit akınlar Van’a da şamil olmuştur. 1071 Malazgirt zaferinden sonra kesin olarak Selçukluların idaresi altına giren bu bölge daha sonraki yıllarda çeşitli savaşlara sahne olmuş, XIV. yüzyılda Karakoyunluların eline geçmiş, 1548’de kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Birinci Dünya Savaşından önce kalenin güneyinde kurulmuş olan Van şehri, düşman tarafından işgal edilmiş ve tamamen tahrip edilmiştir. Bugünkü Van bu harabelerin 4 Km doğusunda Erek dağlarının eteklerinde yeniden kurulmuştur.

ŞEHİRDE TARİHİ ESERLER:

1) Kale – Urartular devrinde II. Sardur tarafından yapılmış Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar devirlerinde tamir görmüştür. Kalker bir kaya üzerinde inşa edilen kalenin, doğudan batıya uzunluğu 1800 metre, kuzeyden güneye genişliği 120 metre, göl seviyesinden yüksekliği 80 metredir. Dört bedenle çevrilidir. I. ve II. Bedenler Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine, diğerlerinin Urartu devrine ait olduğu anlaşılmaktadır. Kalenin içerisinde cami ve medrese, kışlalar, sarnıçlar vardır. Kalenin güneyinde Van’a inmek için tutamaksız bin basamaklı merdiven Selçuk hükümdarı Kılıç Aslan tarafından yaptırılmıştır.

2) Timurpaşa Anıtı.

3) Eski Van Şehri Harabeleri:

  1. a) Ulu Cami – Selçuklular devrinde yapılmıştır.
  2. b) Kızıl Cami – Selçuk Türk sanatının tipik bir örneğidir.
  3. c) Hüsrev Faşa Camii – 1567 tarihinde yapılmıştır.
  4. d) Hüsrev Paşa Kümbeti – İnşa tarihi 1581’dir.
  5. e) Kaya Çelebi Camii – XVI. yüzyılda yapılmıştır.

Bu eserler ile diğer birçok cami, medrese, türbe, han, hamam, kütüphane ve kümbet, tamamen harap bir haldedir.

GEZİLECEK YERLER:

Edremit – Şehrin yakınında Van Gölü civarında güzel bir plaj ve dinlenme yeridir.

CİVARDA TARİHİ YERLER VE ESERLER:

1) Toprakkale – Van’ın. 5 Km. doğusundadır. Urartu devletinin başkentiydi. Başlıca eserler kale ve su yollarıdır.

2) Tilki Tepe – Van’ın 5 Km. güney – batısında Urartu şehridir.

3) Urartu Kitabeleri – Zivistan, Kobans, Yedi Kilise köylerinde Urartu kitabeleri bulunmaktadır. Bunlar Kralların elde ettiği zaferlere ve dinî merasimlere ait vesikalardır.

4) Anzaf Kalesi – Urartular devrinde yapılmıştır.

5) Kalecik – Yakınında Urartu şehri kalıntıları bulunmaktadır.

6) Hoşap – Van’ın 59 Km. güney doğusundadır. Başlıca eserler:

  1. a) Kale – Cenevizliler tarafından yapılmış olup Türkler tarafından tamir ettirilmiştir.
  2. b) Hoşap Köprüsü – XVI. yüzyıldandır.

7) Gevaş (Vestan) – Van’ın güneyindedir. Başlıca eserler; Vestan Kalesi ile kasaba civarında İzdişar Camii, Halime Hatun Kümbeti (1358 yılında yaptırılmıştır) dir.

8) Başkale – Van’ın 114 Km. güney – doğusun- dadır. Bir Urartu yerleşmesidir. Başlıca eserler Kale, Mabet, Kümbet, Medrese’dir. Van İstanbul otobüs bileti alın ve Başkale’yi daha yakından gözlemleyin!

9) Muradiye – Van’ın 87 Km. kuzeyindedir. Civardaki Kandahar, Körzut kaleleri Urartu devrinde yapılmıştır. Meşhur Çaldıran Muharebeleri Muradiye civarında olmuştur.

10) Özalp – Van’ın 60 Km. doğusundadır. Mollahasan, Küçüktepe, Saray, Satmanis ve Taşrumi kalelerinin yıkıları bu civarda bulunmaktadır.

11) Erciş – Van’ın 115 Km. kuzeyindedir. Türk- İslam eserleri görülebilir. Başlıcaları Emir Ali Kümbeti (1358) ve Şah Ali Yar’ın türbesidir.

12) Gürpınar – Van’ın 19 Km. güneyindedir. 49 Km. uzunluğundaki Şamran Kanalı, Urartular devrinde yapılmıştır.

GEZİLECEK YERLER:

1) Van Gölü – İçinde dört ada vardır. Bunlar; Adır, Ahdamar, Kuç, Çarpanak adalarını taşımaktadır. Adalarda on binlerce martı, pelikan kuşu yaşar. Van Gölü kotracılığa da elverişlidir. Göle dökülen çay ağızlarında bol miktarda balık vardır.

2) Erciş – Yeşillikler içinde çok güzel bir dinlenme yeridir. Bol meyve yetiştirir. Kışları karlı, fakat ılık, yazları serin geçer.

3) Keşiş Gölü (Geniş Göl) – Urartulardan kalma suni sulama barajıdır.

4) Avcılık – Van’da çok zengin av sahaları vardır. Sansar, kunduz, tilki avlanır.

Van İstanbul otobüs bileti alarak Erciş’i daha yakından görebilirsiniz.